Programproblem

background image

Programproblem

När ett program ”låser sig” eller inte svarar kan du i Mac OS X avsluta programmet utan
att starta om datorn. När du avslutar ett program som låst sig kan du fortfarande spara
det du har gjort i andra program.

background image

86

Kapitel 4

Problem? Här finns lösningen!

Så här tvångsavslutar du ett program:

1

Tryck på kommando (x)-alternativ-escape eller välj Apple () > Tvångsavsluta från
menyraden.

2

Markera det program du vill avsluta i dialogrutan Tvångsavsluta.

3

Klicka på Tvångsavsluta.
Programmet avslutas men övriga program förblir öppna.

Om du har problem med ett program

Använd Programuppdatering så att du säkert har de senaste drivrutinerna,
buggfixarna och andra uppdateringar.

Om det krånglande programmet levererats av någon annan tillverkare än Apple
kontaktar du tillverkaren av programmet.

Om du har problem med datorn eller med att arbeta med Mac OS X

Gå till Hjälpcenter i Hjälpmenyn om du behöver anvisningar och
felsökningsinformation.

Besök Apples supportwebbplats på www.apple.com/se/support för aktuell
felsökningsinformation och de senaste programuppdateringarna.