Problem med Wi-Fi-kommunikation

background image

Problem med Wi-Fi-kommunikation

Om du har problem med Wi-Fi-anslutning:

Kontrollera att du har ställt in programvaran rätt enligt anvisningarna som följde
med basstationen.

background image

93

Kapitel 4

Problem? Här finns lösningen!

Kontrollera att datorn eller nätverket du försöker ansluta till fungerar och har en trådlös
anslutningspunkt.

Kontrollera att datorn befinner sig inom räckvidd för den andra datorn eller nätverkets
trådlösa basstation. Om det finns elektronisk utrustning eller metallföremål i närheten
kan räckvidden minska. Du kan prova med att vrida eller flytta på datorn och se om det
hjälper.

Kontrollera att sidostycket är stängt (följ anvisningarna från sidan 80) och att PCI-
portskydden är på plats (se ”Lägga till PCI Express-kort” på sidan 74). Antennens
mottagning försämras när Mac Pro inte är ordentligt stängd.

Kontrollera Wi-Fi-signalnivån. Upp till fyra streck kan visas i Wi-Fi-statussymbolen (Z) i
menyraden.

Om du vill veta mer om Wi-Fi väljer du Hjälp > Hjälpcenter och söker efter ”Wi-Fi”. Se
också de anvisningar som följde med den trådlösa enheten för ytterligare information.