Utbyggnadsmöjligheter inuti datorn

background image

Utbyggnadsmöjligheter inuti datorn

Hårddiskhållare (4)

Optisk
enhetshållare

Kortplats 1: PCI Express-
grafik med dubbel bredd
(grafikkort installerat)

Minneskortplatser
(4 eller 8 platser
beroende på modell)

Kortplats 2-4:
PCI Express

Batteri
(bakom grafikkortet)

background image

33

Kapitel 2

Leva med Mac Pro

Optiska enheter
Mac Pro levereras med en eller två SuperDrive-enheter för formaten DVD±R DL/
DVD±RW/CD-RW. Information om hur du byter ut en optisk enhet finns i ”Byta ut en
optisk enhet” på sidan 68.
Hårddiskar eller SSD-hårddiskar
Mac Pro levereras med upp till fyra hårddiskar installerade. Information om hur du
installerar eller byter ut hårddiskar finns i ”Installera interna lagringsenheter” på sidan 61.
PCI Express-kortplatser
Mac Pro har tre PCI Express-utbyggnadskortplatser. Vill du installera PCI-kort i
kortplatserna 2 till 4, se ”Om PCI Express-kort” på sidan 74.
Batteri
Mac Pro har ett inbyggt reservbatteri. Om Mac Pro har problem med att starta, eller om
systemklockan ofta visar fel datum och tid, kan batteriet behöva bytas ut. Se ”Byta ut det
inbyggda reservbatteriet” på sidan 79.
PCI Express-grafikkortplats med dubbel bredd
Anslut upp till två bildskärmar till grafikkortet i PCI Express-grafikkortplatsen (kortplats
1). Du kan byta ut kortet i den här kortplatsen och installera ytterligare grafikkort i PCI-
kortplatserna 2 till 4. Se ”Om PCI Express-kort” på sidan 74.
Minnesplatser
Mac Pro har fyra eller åtta utbyggnadsplatser för minne, beroende på modell. Du kan
lägga till mer minne genom att installera PC3-10600E, 1333 MHz, DDR3 ECC SDRAM
UDIMM-moduler i minnesplatserna. I ”Installera minne” på sidan 43 finns information om
den typ av minne som används i Mac Pro.

background image

34

Kapitel 2

Leva med Mac Pro