Lägga till PCI Express-kort

background image

Lägga till PCI Express-kort

Du kan utöka funktionerna hos Mac Pro genom att installera kort i PCI Express-
kortplatserna (Peripheral Component Interconnect). Mac Pro har en PCI Express-
grafikkortplats med dubbel bredd och tre PCI Express-utbyggnadskortplatser.
Kortplatserna är till för PCI Express-grafikkort och -utbyggnadskort.

Om PCI Express-kort

Mac Pro levereras med ett högpresterande PCI Express-grafikkort. På kortet finns
grafikprocessorenheten och datorns bildskärmsportar. Grafikkortet är installerat i
kortplats 1.
Du kan installera ytterligare PCI Express-grafikkort och utbyggnadskort. Kontrollera
specifikationerna på kortet innan det installeras, så att det är säkert att det fungerar
med Mac Pro:

Kortplats 1 och 2 är 16-filiga PCI Express 2.0-kortplatser

Kortplats 3 och 4 är 4-filiga PCI Express 2.0-kortplatser

Samtliga fyra kortplatser kan hantera 16-filiga kort.

ANMÄRKNING:

Den totala effektförbrukningen för alla fyra PCI Express-kort får inte

överstiga 300 W.

background image

75

Kapitel 3

Gör en bra dator ännu bättre

Så här installerar du ett PCI Express-kort:

1

Öppna Mac Pro och ta bort sidostycket enligt anvisningarna i ”Öppna Mac Pro” på
sidan 39.

VARNING:

Undvik skador på interna delar eller de delar som ska installeras genom att

alltid stänga av och sedan koppla ur Mac Pro. Försök aldrig att installera komponenter
när datorn är ansluten till elnätet. Låt datorn svalna under fem till tio minuter innan
du rör vid interna komponenter som kan vara varma.

2

Lossa på skruvarna som håller fast PCI-hållaren och ta bort den.

Portskydd

PCI-hållare

3

Ta bort metallbläcket från den kortplats du tänker installera kortet i.

background image

76

Kapitel 3

Gör en bra dator ännu bättre

4

Tryck på knappen på PCI-reglaget och för den åt vänster, vilket flyttar på fästlisten.

Knapp

Fästlist

PCI-hållare

5

Ta ut det nya kortet ur skyddspåsen genom att hålla det i hörnen. Rör inte vid
guldkontakten eller vid kortets komponenter.

Om du installerar ett PCI-kort i full längd

Det kan vara lättare att installera ett PCI-kort om du tar bort hårddiskarna och
hållarna (se sidan 62) samt angränsande kort. Kontrollera att kortets kortsidor hamnar
i rätt kortledare innan du trycker kortet på plats i PCI-kortplatsen och slutför
installationen.

background image

77

Kapitel 3

Gör en bra dator ännu bättre

6

Passa in kortets kontakt i utbyggnadskortplatsen och tryck det på plats.

Hake på kort

Fästlist

PCI Express-kortplats

PCI-hållare

7

Tryck in kortet försiktigt men bestämt tills kontakten sitter på plats. Tryck bara på de
tomma ytorna på kortet så att du inte skadar några komponenter. Rucka inte kortet
fram och tillbaka och försök inte att tvinga det på plats. Om det tar emot när du
försöker installera kortet kontrollerar du om kontakten eller kortplatsen är skadad eller
om något är i vägen. Försök sedan installera kortet igen.

8

Dra försiktigt i kortet för att kontrollera att det sitter som det ska. Om det inte lossnar
och om guldkontakterna knappt syns sitter kortet på plats.

9

Skjut PCI-reglaget åt höger så att kortet fixeras.

background image

78

Kapitel 3

Gör en bra dator ännu bättre

10

Sätt tillbaka PCI-hållaren under fliken och skruva fast skruvarna.

ANMÄRKNING:

Om du tog bort ett kort från datorn och inte installerade något

ersättningskort, monterar du ett metallbleck över kortplatsen. En oskyddad kortplats
stör luftflödet i datorn och försämrar kylningen av datorns inre delar så att de
kan skadas.

Flik

PCI-hållare

11

Placera tillbaka sidopanelen enligt anvisningarna med början på sidan 52.

ANMÄRKNING:

Sätt alltid tillbaka sidostycket när komponenterna blivit installerade.

Mac Pro fungerar inte som den ska utan monterat sidostycke.

background image

79

Kapitel 3

Gör en bra dator ännu bättre