Byta ut det inbyggda reservbatteriet

background image

Byta ut det inbyggda reservbatteriet

Mac Pro använder ett runt, platt BR 2032-litiumbatteri till att bevara inställningar som
datum och tid när Mac Pro är avstängd. Om det då och då blir problem när Mac Pro ska
starta eller att datum och tid ändras kan datorns batteri behöva bytas ut.

Viktigt:

Lämna uttjänta batterier till återvinning.

Så här byter du batteriet:

1

Öppna Mac Pro och ta bort sidostycket enligt anvisningarna i ”Öppna Mac Pro”
på sidan 39.

2

Ta bort eventuella PCI Express-kort som är i vägen. Information om hur du tar bort PCI
Express-kort finns i ”Lägga till PCI Express-kort” på sidan 74.

3

Ta bort det uttjänta batteriet.

VARNING:

Om du inte installerar batteriet på rätt sätt kan det explodera. Använd

endast samma typ av batteri eller ett likvärdigt batteri som rekommenderas av
tillverkaren av originalbatteriet.

background image

80

Kapitel 3

Gör en bra dator ännu bättre

4

Lägg i det nya batteriet i hållaren med pluspolen (+) utåt.

5

Sätt tillbaka de PCI Express-kort du har tagit bort (se ”Lägga till PCI Express-kort”
på sidan 74).

6

Sätt tillbaka sidostycket och tryck ner spärren.

background image

Hjälpcenter

hjälp

www.apple.com/se/support