Funkcje klawiatury Apple

background image

Funkcje klawiatury Apple

Esc

Zmniejszanie jasności

Zwiększanie jasności

Mission Control

Launchpad

Caps Lock

Przewijanie do przodu

Wyciszanie

Zmniejszanie głośności

Zwiększanie głośności

Wysuwanie płyty

Klawisz funkcyjny (fn)

Odtwarzanie/pauza

Przewijanie do tyłu

Gniazdo USB
(po obu stronach)

background image

29

Rozdział 2

Życie z Makiem Pro

Klawisz Esc
Naciśnięcie tego klawisza pozwala na opuszczanie menu bez dokonywania wyboru oraz
anulowanie bieżącej czynności.

Klawisze jasności (F1, F2)
Pozwalają zwiększać ( ) lub zmniejszać ( ) jasność ekranu monitora Apple.

Klawisz Mission Control (F3)
Pozwala otwierać Mission Control, czyli widok wszystkich programów uruchomionych
w danej chwili na Macu Pro, obejmujący także Dashboard, przestrzenie robocze i otwarte
okna.

Klawisz Launchpad (F4)
Pozwala otwierać Launchpada, dającego dostęp do wszystkich programów
zainstalowanych na Macu Pro.

Wyłączanie dźwięku (F10)
Pozwala wyłączać dźwięk pochodzący z wbudowanego głośnika, gniazda
słuchawkowego lub gniazd audio.

-

Klawisze głośności (F11, F12)
Pozwalają zwiększać (

-

) lub zmniejszać (

) głośność dźwięku pochodzącego

z wbudowanego głośnika, gniazda słuchawek lub gniazd audio.

C

Klawisz wysuwania płyty
Pozwala wysuwać płytę z napędu. Klawisz Wysuń (

C

) należy nacisnąć i przytrzymać.

Klawisz funkcyjny (fn)
Wciśnij i przytrzymaj, aby aktywować specjalne działania przypisane klawiszom
funkcyjnym (F1 do F19). Jeżeli chcesz poznać sposoby definiowania klawiszy funkcyjnych,
wybierz Pomoc > Centrum pomocy i poszukaj hasła „klawisze funkcyjne”.

Klawisze sterowania multimediami (F7, F8, F9)
Pozwalają cofać ( ), włączać i wstrzymywać odtwarzanie (

) oraz przewijać do przodu

( ) utwory, filmy lub pokazy slajdów.

background image

30

Rozdział 2

Życie z Makiem Pro

Klawisz Caps Lock
Wciśnięcie tego klawisza pozwala pisać wielkimi literami.

d

Dwa gniazda USB 2.0
Służą do podłączenia myszy oraz iPhone'a, iPoda, iPada lub aparatu cyfrowego.

background image

31

Rozdział 2

Życie z Makiem Pro