Ważne informacje o bezpieczeństwie

background image

Ważne informacje o bezpieczeństwie

OSTRZEŻENIE:

Nieprzestrzeganie poniższych instrukcji bezpieczeństwa może

spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym, zranienie lub uszkodzenie.

Jedynym sposobem całkowitego odłączenia zasilania od Maca Pro jest wyjęcie
przewodu zasilającego z gniazda zasilania. Aby całkowicie wyłączyć monitor, musisz
również wyjąć jego przewód zasilający z gniazda w komputerze lub z gniazda zasilania.
Upewnij się, że przewody zasilające komputera i monitora są łatwo dostępne i można
je odłączyć, gdy zajdzie taka potrzeba.

Zawsze stosuj poniższe środki ostrożności.
Jeśli wystąpi choć jedna z poniższych sytuacji, odłącz przewód zasilający od komputera
lub od monitora (ciągnąc za wtyczkę, a nie za przewód). Odłącz również przewód
telefoniczny.

background image

127

Rozdział 6

Rzeczy nie mniej ważne

Przewód lub wtyczka przewodu zasilającego są uszkodzone

Na obudowę został rozlany płyn

Komputer lub monitor były narażone na deszcz lub nadmierną dawkę wilgoci.

Komputer lub monitor upadł lub została uszkodzona obudowa.

Podejrzewasz, że komputer lub monitor wymaga serwisu bądź naprawy.

Chcesz wyczyścić komputer lub jego obudowę, bądź ekran monitora.

Jeśli planujesz przechowywanie komputera przez dłuższy czas, wyjmij baterię.

W sprawach związanych z naprawą lub gwarancją kontaktuj się z autoryzowanym
serwisem Apple. Zobacz „Dodatkowe informacje, serwis i pomoc” na stronie 110.