Usypianie i wyłączanie Maca Pro

background image

Usypianie i wyłączanie Maca Pro

Po zakończeniu pracy z Makiem Pro można go uśpić lub wyłączyć.

Usypianie Maca Pro

Jeżeli nie będziesz używać Maca Pro przez krótki czas, uśpij go. Gdy Mac Pro jest
uśpiony, ekran monitora jest ciemny. Uśpionego Maca Pro można szybko obudzić,
pomijając proces uruchamiania.

background image

22

Rozdział 1

Rozpakuj, skonfiguruj, używaj

Aby uśpić Maca Pro, wykonaj jedną z poniższych czynności:

Wybierz polecenie menu Apple () > Uśpij.

Naciśnij przycisk włączania (®) znajdujący się z przodu Maca Pro.

Naciśnij klawisze Control oraz Wysuń, po czym kliknij w Uśpij w otwartym wówczas
oknie dialogowym.

Wybierz polecenie menu Apple () > Preferencje systemowe, kliknij w ikonę
Oszczędzanie energii i ustaw czas automatycznego usypiania komputera.

Aby obudzić Maca Pro, wykonaj jedną z poniższych czynności:

Naciśnij dowolny klawisz na klawiaturze.

Kliknij myszą.

Naciśnij przycisk włączania (®) znajdujący się z przodu Maca Pro.

Po obudzeniu Maca Pro wszystkie programy, dokumenty i ustawienia znajdują się
w takim samym stanie, jak w chwili uśpienia.

Wyłączanie Maca Pro

Jeżeli nie zamierzasz używać Maca Pro przez dłuższy okres czasu, wyłącz go.

Aby wyłączyć Maca Pro, wykonaj jedną z poniższych czynności:

Wybierz polecenie menu Apple () > Wyłącz.

Naciśnij klawisze Control oraz Wysuń, po czym kliknij w Wyłącz w otwartym wówczas
oknie dialogowym.

background image

23

Rozdział 1

Rozpakuj, skonfiguruj, używaj

PAMIĘTAJ:

Nie wyłączaj Maca Pro przez wyłączenie listwy zasilającej, ani przez

wyciągnięcie przewodu zasilającego z gniazdka (chyba, że nie możesz wyłączyć
Maca Pro w inny sposób). Nieprawidłowe wyłączanie komputera może spowodować
uszkodzenie plików lub oprogramowania systemowego.

PAMIĘTAJ:

Wyłącz Maca Pro, jeżeli chcesz go przenieść. Przenoszenie komputera

z obracającym się dyskiem twardym może uszkodzić dysk i spowodować utratę
danych lub uniemożliwić uruchomienie komputera z tego dysku.

background image

Centrum pomocy

gniazda

www.apple.com/pl/macpro