Rozpakuj, skonfiguruj, używaj

background image

Rozpakuj, skonfiguruj, używaj

1

background image

10

Rozdział 1

Rozpakuj, skonfiguruj, używaj

Mac Pro został zaprojektowany z wykorzystaniem najnowszych technologii, takich
jak zaawansowana technologia procesora wielordzeniowego, bardzo szybka pamięć,
karty graficzne i gniazda rozszerzające PCI Express oraz wewnętrzna pamięć masowa.
Wszystko to ukryte jest w obudowie z anodyzowanego aluminium, zapewniającej łatwy
dostęp do wszystkich wewnętrznych komponentów.

OSTRZEŻENIE:

Przed pierwszym użyciem Maca Pro przeczytaj uważnie instrukcję

instalacji, a także informacje dotyczące bezpieczeństwa, znajdujące się na stronie 126.

Przeczytaj także informacje, które zawiera Rozdział 2, „Życie z Makiem Pro”, aby poznać
nowe funkcje tego Maca Pro.

Odpowiedzi na wiele pytań można znaleźć na komputerze w Centrum pomocy.
Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak korzystać z Centrum pomocy, zobacz „Uzyskiwanie
odpowiedzi na pytania” na stronie 37.

background image

11

Rozdział 1

Rozpakuj, skonfiguruj, używaj