Wymiana baterii myszy Apple Magic Mouse

background image

Wymiana baterii myszy Apple Magic Mouse

W myszy Apple Magic Mouse zainstalowane są dwie baterie „paluszki”. Możesz je
wymienić i zastąpić bateriami alkalicznymi, litowymi lub ładowalnymi.

Trzymaj pokrywę baterii i same baterie poza zasięgiem małych dzieci.

OSTRZEŻENIE:

Zawsze wymieniaj obie baterie jednocześnie. Nie mieszaj starych

baterii z nowymi. Nie mieszaj ze sobą baterii różnych typów (np. alkalicznych
z litowymi). Nie otwieraj baterii, nie nakłuwaj ich, nie instaluj ich odwrotnie ani nie
wystawiaj na działanie słońca, wysokich temperatur lub wody. Trzymaj baterie poza
zasięgiem małych dzieci.

Wymiana baterii w myszy Apple Magic Mouse:

1

Wyłącz mysz za pomocą przełącznika znajdującego się na jej spodzie.

2

Przesuń zatrzask w dół i zdejmij pokrywę baterii.

Baterie

Zatrzask

3

Włóż baterie znakiem (+) do góry, jak pokazano na powyższej ilustracji.

4

Załóż pokrywę baterii i włącz mysz.

background image

109

Rozdział 4

Problem – poznaj jego rozwiązanie

Ponowne nawiązanie połączenia Magic Mouse z Makiem Pro może wymagać
jednokrotnego kliknięcia.

Jeżeli chcesz sprawdzić stan baterii, wyłącz i włącz mysz. Gdy lampka wskaźnika nie
zaświeci się, oznacza to konieczność wymiany baterii. Poziom baterii można także
sprawdzić w preferencjach myszy. Wybierz z menu Apple () > Preferencje systemowe,
po czym kliknij w Mysz. Poziom baterii widoczny jest w lewym dolnym rogu.