Sprawdzanie sprzętu

background image

Sprawdzanie sprzętu

Jeżeli podejrzewasz problem sprzętowy, użyj programu Apple Hardware Test, które
pomoże ustalić, czy przyczyną są podzespoły komputera (np. pamięć lub procesor).

Korzystanie z programu Apple Hardware Test:

1

Odłącz od Maca Pro wszystkie urządzenia zewnętrzne, za wyjątkiem klawiatury i myszy.
Jeżeli podłączony jest przewód Ethernet, również go odłącz.

2

Uruchom ponownie Maca Pro, przytrzymując podczas uruchamiania wciśnięty
klawisz D.

3

Gdy pojawi się okno programu Apple Hardware Test, wybierz język, którego chcesz
używać.

4

Naciśnij klawisz Return lub kliknij w przycisk ze strzałką w prawo.

5

Gdy pojawi się główny ekran programu Apple Hardware Test (po około 45 sekundach),
postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.

6

W przypadku wykrycia problemu, Apple Hardware Test wyświetli kod błędu.
Zanotuj go przed wykonaniem dalszych czynności. Jeżeli program Apple Hardware
Test nie wykryje błędów, oznacza to, że najprawdopodobniej problem dotyczy
oprogramowania.

background image

101

Rozdział 4

Problem – poznaj jego rozwiązanie