Problemy z monitorem

background image

Problemy z monitorem

PAMIĘTAJ:

Jeśli masz problem z monitorem Apple i nie potrafisz go usunąć

korzystając z rad w tym podręczniku, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem
Apple. Uszkodzenia powstałe podczas samodzielnej naprawy monitora nie są objęte
gwarancją. Skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą Apple lub autoryzowanym
serwisem Apple, aby uzyskać informacje związane z kwestiami gwarancyjnymi.

background image

103

Rozdział 4

Problem – poznaj jego rozwiązanie

Gdy na ekranie nie pojawia się żaden obraz

Upewnij się, że komputer jest włączony, a jeśli monitor ma przycisk włączania —
sprawdź, czy jest on włączony.

Sprawdź, czy wszystkie przewody są prawidłowo podłączone do komputera i do
monitora.

Jeżeli karta graficzna ma wewnętrzny przewód zasilający, sprawdź czy jest on
podłączony do karty i do płyty głównej komputera.

Sprawdź, czy komputer nie jest uśpiony. Naciśnij przycisk zasilania lub dowolny
klawisz na klawiaturze i zobacz, czy komputer się obudzi.

Sprawdź, czy jasność i kontrast monitora są prawidłowo ustawione. Użyj klawiszy
regulacji jasności na klawiaturze Apple. Niektóre monitory mają narzędzia kontroli
jasności oraz kontrastu pod przednią ścianką lub z boku.

Wyzeruj PRAM, uruchamiając ponownie komputer oraz trzymając wciśnięte klawisze
Command (x), Opcja, P i R, aż dwukrotnie usłyszysz dźwięk startowy.

Gdy obraz na ekranie miga lub jest ciemny

Wyreguluj jasność i kontrast monitora. Użyj klawiszy regulacji jasności na klawiaturze
Apple. Niektóre monitory mają także narzędzia kontroli jasności oraz kontrastu na
przedniej ściance lub pod nią. Możesz też wyregulować jasność i kontrast za pomocą
panelu Monitory w Preferencjach systemowych.

Skalibruj monitor. W tym celu wybierz polecenie menu Apple () > Preferencje
systemowe, kliknij w Monitory, wybierz Kolor i kliknij w Kalibruj. Więcej informacji
o kolorach i monitorze znajdziesz w Centrum pomocy.

background image

104

Rozdział 4

Problem – poznaj jego rozwiązanie

Miganie obrazu na ekranie może być spowodowane zakłóceniami pochodzącymi od
pobliskich linii wysokiego napięcia, świetlówek lub urządzeń elektrycznych, takich
jak radio, kuchenka mikrofalowa lub inny komputer. Spróbuj przenieść znajdujące się
w pobliżu urządzenia elektryczne w inne miejsce lub przenieś komputer i monitor.

Gdy kolory na ekranie są niewidoczne lub wyglądają nieprawidłowo

Sprawdź, czy monitor jest prawidłowo podłączony do komputera.

Skalibruj monitor zgodnie z opisem w rozdziale „Gdy obraz na ekranie miga lub jest
ciemny” na stronie 103.

Gdy po zmianie rozdzielczości ekranu ikony znajdują się w innych miejscach
Zmiana rozdzielczości ekranu zmienia sposób wyświetlania informacji na ekranie.
System operacyjny może przestawić ikony, gdy zmienisz rozdzielczość ekranu.

Gdy ekran zostaje zamrożony

Wymuś koniec zamrożonego programu. Przytrzymaj klawisze Command (x

)

oraz

Opcja i naciśnij klawisz Esc. Następnie wybierz program z listy i kliknij w przycisk
Wymuś koniec.

Jeżeli to nie pomoże, wymuś ponowne uruchomienie komputera, naciskając przycisk
włączania (®) i przytrzymując go przez około 5-6 sekund, aż Mac Pro się wyłączy.
Następnie naciśnij ponownie przycisk włączania (®) aby uruchomić Maca Pro.

Gdy lampka stanu z przodu monitora miga
W niektórych płaskich monitorach Apple lampka kontrolna zasilania wyświetli serię
krótkich mignięć, gdy zostanie wykryty błąd.

background image

105

Rozdział 4

Problem – poznaj jego rozwiązanie

Jeżeli ujrzysz powtarzającą się sekwencję trzech krótkich mignięć, oznacza to, że monitor
wykrył nieprawidłowy format sygnału wideo. Sprawdź, czy monitor jest zgodny
z kartą graficzną i czy jest zainstalowane prawidłowe oprogramowanie monitora
(jeżeli zostało ono do niego dołączone).

Jeżeli ujrzysz sekwencję dwóch krótkich i jednego długiego mignięcia, oznacza to, że
monitor wykrył problem z lampą podświetlającą. Skontaktuj się z autoryzowanym
sprzedawcą lub serwisem Apple.