Naprawianie, odtwarzanie i ponowne instalowanie oprogramowania Mac OS X

background image

Naprawianie, odtwarzanie i ponowne instalowanie
oprogramowania Mac OS X

Mac OS X udostępnia narzędzia pozwalające na naprawianie i przywracanie plików.
Narzędzia te mogą pomóc podczas problemów z oprogramowaniem lub sprzętem,
a także pozwalają na przywracanie oprogramowania do oryginalnych ustawień
fabrycznych. Dostęp do tych narzędzi możliwy jest nawet wtedy, gdy komputer nie
uruchamia się prawidłowo.

background image

96

Rozdział 4

Problem – poznaj jego rozwiązanie

Oto funkcje programu Narzędzia Mac OS X:

Naprawianie dysku komputera przy użyciu Narzędzia dyskowego.

Odtwarzanie oprogramowania i danych z archiwum Time Machine.

Ponowne instalowanie systemu Mac OS X i programów Apple.

Przywracanie ustawień fabrycznych komputera poprzez wymazanie dysku i ponowne
zainstalowanie systemu Mac OS X Lion i programów Apple.

Gdy komputer wykryje problem, Narzędzia Mac OS X zostaną otwarte automatycznie.
Możesz je również otworzyć ręcznie, uruchamiając komputer ponownie.

Uruchamianie Narzędzi Mac OS X:

m

Uruchom komputer ponownie, trzymając naciśnięty klawisz Command (x) i klawisz R.

Niektóre narzędzia dostępne w programie Narzędzia Mac OS X wymagają dostępu
do Internetu oraz do Mac App Store. Warto upewnić się, że komputer połączony jest
z Internetem poprzez sieć Wi-Fi lub sieć Ethernet.

Łączenie z siecią Wi-Fi:

1

Wybierz sieć z menu statusu Wi-Fi, znajdującego się w prawym górnym rogu ekranu.

2

Jeżeli to konieczne, wprowadź hasło dostępu do sieci.

Jeżeli chcesz połączyć się z siecią ukrytą, wybierz „Przyłącz się do innej sieci”. Wprowadź
nazwę sieci i hasło dostępu.

background image

97

Rozdział 4

Problem – poznaj jego rozwiązanie

Naprawianie dysku przy użyciu Narzędzia dyskowego

Jeżeli są problemy z komputerem lub po jego włączeniu automatycznie otwierają się
Narzędzia Mac OS X, może to oznaczać konieczność naprawienia dysku komputera.

1

Zaznacz Narzędzie dyskowe w oknie Narzędzi Mac OS X, po czym kliknij w Dalej.

2

Zaznacz dysk lub partycję na liście po lewej stronie okna, po czym kliknij w kartę
Pierwsza pomoc.

3

Kliknij w Napraw dysk.

Jeżeli Narzędzie dyskowe nie może naprawić dysku, zarchiwizuj tyle danych, ile możesz,
po czym postępuj według wskazówek opisanych w rozdziale „Ponowne instalowanie
systemu Mac OS X i programów Apple” na stronie 98.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o Narzędziu dyskowym i oferowanych przezeń
opcjach, zajrzyj do Centrum pomocy lub otwórz Narzędzie dyskowe (jest w katalogu
Narzędzia w Launchpadzie) i wybierz polecenie menu Pomoc > Pomoc Narzędzia
dyskowego.

Odtwarzanie danych z archiwum Time Machine

Jeżeli masz utworzone wcześniej archiwum Time Machine, możesz użyć funkcji
odtwarzania danych, aby przywrócić poprzedni stan komputera.
Archiwum Time Machine pozwala na przywracanie danych tylko na komputerze, na
którym zostało wykonane. Jeżeli chcesz przenieść dane z archiwum Time Machine do
nowego komputera, użyj Asystenta migracji.

1

Jeżeli archiwum Time Machine znajduje się w Time Capsule, upewnij się, że Mac Pro
ma połączenie z siecią Ethernet lub Wi-Fi. Aby połączyć się z siecią Wi-Fi, postępuj wg
wskazówek na stronie 96.

background image

98

Rozdział 4

Problem – poznaj jego rozwiązanie

2

Zaznacz „Odtwórz z kopii zapasowej Time Machine” w oknie Narzędzi Mac OS X, po
czym kliknij w Dalej.

3

Zaznacz dysk z archiwum Time Machine, po czym postępuj zgodnie ze wskazówkami
wyświetlanymi na ekranie.

Ponowne instalowanie systemu Mac OS X i programów Apple

W niektórych sytuacjach konieczne może okazać się ponowne zainstalowanie
systemu Mac OS X i oprogramowania Apple. Możesz wykonać ponowną instalację
z zachowaniem swoich plików i ustawień.

Ważne:

Jeśli na Macu Pro zostało zainstalowane oprogramowanie Mac OS X Lion

Server, program Narzędzia Mac OS X instaluje je ponownie i odtwarza.

1

Upewnij się, że Mac Pro jest podłączony do Internetu przez sieć Ethernet lub Wi-Fi. Aby
połączyć się z siecią Wi-Fi, postępuj wg wskazówek na stronie 96.

2

Zaznacz „Instaluj ponownie Mac OS X” w oknie Narzędzi Mac OS X, po czym kliknij
w Dalej.

3

Gdy pojawi się prośba o wybranie dysku, zaznacz bieżący dysk z systemem Mac OS X
(w większości sytuacji będzie to jedyny możliwy wybór).

4

Jeżeli chcesz włączyć lub wyłączyć instalowanie dodatkowych programów, kliknij
w Dostosuj.

5

Kliknij w Instaluj.

Możesz zainstalować Mac OS X bez wymazywania dysku, zachowując w ten sposób
istniejące ustawienia i pliki, jak również wymazać wcześniej zawartość dysku, usuwając
wszystkie dane i przygotowując komputer do ponownego zainstalowania systemu
i programów.

background image

99

Rozdział 4

Problem – poznaj jego rozwiązanie

Po ponownym zainstalowaniu systemu Mac OS X możesz otworzyć Mac App Store, aby
jeszcze raz pobrać dołączone do iMaca programy Apple oraz inne programy kupione
w Mac App Store.

Ważne:

Przed rozpoczęciem odtwarzania oprogramowania zalecamy zarchiwizowanie

danych zachowanych na dysku twardym. Apple nie ponosi odpowiedzialności za
ewentualną utratę danych.

Przywracanie ustawień fabrycznych komputera

Przywrócenie ustawień fabrycznych komputera oznacza usunięcie wszystkich
zachowanych na nim danych: kont użytkowników, ustawień sieci oraz wszystkich
Twoich plików i katalogów. Pamiętaj, aby przed rozpoczęciem przywracania ustawień
zarchiwizować wszystkie pliki, które chcesz zachować (np. kopiując je na inny dysk).
Zanotuj także ustawienia widoczne w preferencjach sieci, aby ułatwić połączenie
z Internetem po ponownym zainstalowaniu systemu.

1

Upewnij się, że masz połączenie z Internetem przez sieć Ethernet lub Wi-Fi.
(Aby połączyć się z siecią Wi-Fi, wykonaj instrukcje na na stronie 96).

2

Zaznacz Narzędzie dyskowe w oknie Narzędzi Mac OS X, po czym kliknij w Dalej.

3

Zaznacz dysk na liście po lewej stronie okna, po czym kliknij w kartę Wymaż.

4

Rozwiń menu wyskakujące Format i wybierz z niego „Mac OS X Extended
(kronikowany)”, wpisz nazwę dysku i kliknij w Wymaż.

5

Po wymazaniu dysku wybierz polecenie menu Narzędzie dyskowe > Zakończ Narzędzie
dyskowe.

6

Zaznacz „Instaluj ponownie Mac OS X” w oknie Narzędzi Mac OS X, po czym kliknij
w Dalej.

background image

100

Rozdział 4

Problem – poznaj jego rozwiązanie

7

Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi przez instalator, aby ponownie
zainstalować system Mac OS X i programy Apple.

Po zainstalowaniu systemu i programów Apple możesz odtworzyć swoje dane i inne
programy z archiwum Time Machine.