Maksymalizowanie szybkości transmisji przez Ethernet

background image

Maksymalizowanie szybkości transmisji przez Ethernet

Twój komputer działa najlepiej, jeśli port Ethernetu, do którego jest on podłączony
pracuje w trybie autonegocjacji. W razie wątpliwości skontaktuj się z administratorem
sieci.

Uwaga: Jeżeli doświadczasz problemów z połączeniami sieciowymi, przestaw
przełącznik sieciowy w tryb autonegocjacji (o ile to możliwe). Jeżeli gniazdo sieciowe
przełącznika nie pracuje w trybie autonegocjacji, komputer może wykryć właściwą
szybkość, ale domyślnie działać w trybie półdupleks. Jeżeli gniazdo sieciowe
przełącznika po drugiej stronie połączenia jest skonfigurowane w trybie „pełny dupleks”,
na łączu może występować duża liczba opóźnień. Jeżeli nie jest możliwe przestawienie
przełącznika w tryb autonegocjacji, przestaw gniazdo sieciowe przełącznika w tryb
półdupleks. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji przełącznika Ethernet.

background image

110

Rozdział 4

Problem – poznaj jego rozwiązanie