Dodatkowe informacje, serwis i pomoc

background image

Dodatkowe informacje, serwis i pomoc

Jeżeli Mac Pro wymaga naprawy, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem Apple.
Więcej informacji o Macu Pro można znaleźć w zasobach sieciowych i pomocy
ekranowej, a także uzyskać za pomocą programów Informacje o systemie oraz Apple
Hardware Test.

Informacje w Internecie
Informacje i pomoc można znaleźć na witrynie internetowej pod adresem
www.apple.com/pl/support. Dostępne jest tam menu, z którego należy wybrać
właściwy kraj. Można przeszukiwać bazę wiedzy Apple, sprawdzać dostępność
uaktualnień lub uzyskiwać pomoc na forach dyskusyjnych Apple.

Pomoc ekranowa
Odpowiedzi na różne pytania, szczegółowe wskazówki oraz informacje
o rozwiązywaniu problemów można często znaleźć w Centrum pomocy. Przejdź do
Findera i wybierz polecenie menu Pomoc > Centrum pomocy.

Informacje o systemie
Informacje o komputerze można uzyskać za pomocą programu Informacje o systemie.
Wyświetla on informacje o zainstalowanym sprzęcie i oprogramowaniu, numerze
seryjnym, wersji systemu operacyjnego, ilości zainstalowanej pamięci itd. Aby otworzyć
Informacje o systemie, wybierz polecenie menu Apple () > Ten Mac i kliknij w Więcej
informacji.

Apple Hardware Test
Program Apple Hardware Test pozwala na diagnozowanie problemów sprzętowych
w Macu Pro. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „Sprawdzanie sprzętu” na stronie 100.

background image

111

Rozdział 4

Problem – poznaj jego rozwiązanie

Usługa AppleCare oraz wsparcie techniczne

Mac Pro dostarczany jest z 90 dniową pomocą techniczną oraz roczną gwarancją na
naprawę sprzętu w miejscu zakupu komputera w sklepie Apple lub autoryzowanym
przez Apple centrum serwisowym, takim jak Autoryzowany Serwis Apple. Gwarancję
można przedłużyć kupując AppleCare Protection Plan. Więcej informacji można znaleźć
na stronie www.apple.com/pl/support/products lub pod jednym z poniższych adresów.

Jeżeli potrzebujesz pomocy, pracownik działu telefonicznej pomocy technicznej
AppleCare udzieli Ci informacji w zakresie instalowania i otwierania programów,
a także rozwiązywania podstawowych problemów. Należy dzwonić do najbliższego
centrum pomocy (przez pierwszych 90 dni pomoc udzielana jest bezpłatnie). Dzwoniąc
w sprawie pomocy należy znać datę zakupu Maca Pro i jego numer seryjny.

Uwaga: Okres darmowej 90-dniowej telefonicznej pomocy technicznej liczony jest od
dnia zakupu. Mogą być konieczne opłaty za połączenie.

Kraj

Telefon

Witryna WWW

Polska

00-800-4411875

www.apple.com/pl/support

Numery telefonów mogą ulec zmianie. Obowiązywać mogą lokalne i krajowe taryfy
telefoniczne. Pełna lista dostępna jest na stronie internetowej:

www.apple.com/support/contact/phone_contacts.html

background image

112

Rozdział 4

Problem – poznaj jego rozwiązanie