Instalowanie napędów wewnętrznych

background image

Instalowanie napędów wewnętrznych

W Macu Pro jest miejsce na sześć wewnętrznych napędów: dwa napędy optyczne
i cztery dyski twarde lub dyski SSD. W większości sprzedawanych konfiguracji jeden
dysk twardy jest zainstalowany w pierwszej kieszeni dyskowej, a jeden napęd optyczny
jest umieszczony w górnej kieszeni napędów optycznych.

W kieszeniach dla dysków twardych można zainstalować do trzech dodatkowych
3,5-calowych dysków twardych typu „cable-free” Serial ATA (SATA). Napędy te muszą być
zgodne z poniższymi danymi technicznymi:

Typ: SATA 3 Gb/s

Szerokość: 102 mm

Głębokość: 147 mm

Wysokość: 25,4 mm

W kieszeniach dla dysków twardych można zainstalować do trzech dodatkowych
2,5-calowych dysków SSD. Napędy te muszą być zgodne z poniższymi danymi
technicznymi:

Typ: SATA 3 Gb/s

Szerokość: 63,5 mm

Do dysków SSD dołączone są adaptery pozwalające na umieszczanie ich w kieszeniach
przeznaczonych na dyski o średnicy 3,5 cala.

Więcej informacji na temat wymagań lub obsługiwanych urządzeń można uzyskać
u autoryzowanych sprzedawców Apple (zobacz www.apple.com/pl/store) lub na
witrynie internetowej wsparcia technicznego Maca Pro, dostępnej pod adresem
www.apple.com/pl/support/macpro.

background image

67

Rozdział 3

Dobre rzeczy mogą być lepsze

Instalowanie dysków twardych Serial ATA

Mac Pro może pomieścić w kieszeniach na dyski do czterech wewnętrznych dysków
twardych SATA o wysokości 1 cala. Jeżeli w Macu Pro jest już zainstalowany jeden dysk,
znajduje się on w pierwszej kieszeni. Kolejne dyski można zainstalować w drugiej,
trzeciej i czwartej kieszeni.

Instalowanie dysku twardego:

1

Otwórz Maca Pro i zdejmij boczną ściankę, postępując wg instrukcji „Otwieranie Maca
Pro” na stronie 43.

2

Podnieś zatrzask, aby odblokować prowadnice dysków twardych.

Uwaga: Gdy zatrzask jest opuszczony, prowadnice są zablokowane w kieszeniach
dyskowych i nie można wyjąć dysków.

3

Wyciągnij prowadnicę dysku z jego kieszeni.

background image

68

Rozdział 3

Dobre rzeczy mogą być lepsze

Prowadnica
dysku twardego

background image

69

Rozdział 3

Dobre rzeczy mogą być lepsze

4

Ustaw prowadnicę nad dyskiem twardym ze złączami skierowanymi do tyłu.

5

Przymocuj dysk twardy do prowadnicy używając znajdujących się w niej czterech śrub.

PAMIĘTAJ:

Trzymaj dysk za ścianki boczne. Aby uniknąć uszkodzenia dysku, nie

dotykaj płytki z obwodami.

Złącza

background image

70

Rozdział 3

Dobre rzeczy mogą być lepsze

6

Podnieś zatrzask, po czym wsuń prowadnicę wzdłuż szyn i do środka kieszeni, aż do
dotknięcia złącz dysku twardego oraz całkowitego umieszczenia w kieszeni.

Złącza
dysków
twardych

7

Zamknij ściankę boczną, postępując zgodnie z instrukcjami na stronie 57.

PAMIĘTAJ:

Po zainstalowaniu nowych komponentów zawsze zamykaj ściankę boczną.

Mac Pro nie będzie działał poprawnie bez zamocowanej ścianki bocznej.

background image

71

Rozdział 3

Dobre rzeczy mogą być lepsze

Instalowanie dysku SSD

Mac Pro może pomieścić w kieszeniach na dyski do czterech wewnętrznych 2,5
calowych dysków SSD. Jeżeli w Macu Pro jest już zainstalowany jeden dysk, znajduje się
on w pierwszej kieszeni. Kolejne dyski można zainstalować w drugiej, trzeciej i czwartej
kieszeni.

Instalowanie dysku SSD:

1

Otwórz Maca Pro i zdejmij boczną ściankę, postępując wg instrukcji „Otwieranie Maca
Pro” na stronie 43.

2

Podnieś zatrzask, aby odblokować prowadnice dysków twardych.

Uwaga: Gdy zatrzask jest opuszczony, prowadnice są zablokowane w kieszeniach
dyskowych i nie można wyjąć dysków.

3

Wyciągnij prowadnicę dysku z jego kieszeni.

background image

72

Rozdział 3

Dobre rzeczy mogą być lepsze

Prowadnica
dysku twardego

4

Wykręć z prowadnicy dysku dwie śruby, zgodnie z ilustracją. Dwie pozostałe śruby
posłużą do przykręcenia do prowadnicy adaptera dysku SSD. Odłóż wykręcone śruby
w bezpieczne miejsce.

background image

73

Rozdział 3

Dobre rzeczy mogą być lepsze

Złącza

Zaczepy

Śruby

Nieużywane śruby (2)

5

Ustaw prowadnicę nad adapterem dysku SSD ze złączami skierowanymi do tyłu,
zgodnie z ilustracją. Umieść dwie wystające końcówki znajdujące się u góry adaptera
w otworach prowadnicy. Przymocuj obudowę dysku SSD do prowadnicy, używając
znajdujących się w niej dwóch śrub.

background image

74

Rozdział 3

Dobre rzeczy mogą być lepsze

6

Podnieś zatrzask, po czym wsuń prowadnicę wzdłuż szyn i do środka kieszeni, aż do
dotknięcia złącz dysku oraz całkowitego umieszczenia w kieszeni.

Złącza
dysku

7

Zamknij ściankę boczną, postępując zgodnie z instrukcjami na stronie 57.

PAMIĘTAJ:

Po zainstalowaniu nowych komponentów zawsze zamykaj ściankę boczną.

Mac Pro nie będzie działał poprawnie bez zamocowanej ścianki bocznej.

background image

75

Rozdział 3

Dobre rzeczy mogą być lepsze

Wymiana napędu optycznego

Mac Pro może być wyposażony w jeden lub dwa napędy optyczne SuperDrive,
zainstalowane w kieszeniach napędów optycznych. Aby wymienić napęd optyczny,
wykonaj poniższe instrukcje.

Uwaga: Skontaktuj się z producentem napędu lub sprawdź na stronie internetowej
producenta, czy napęd jest ustawiony w tryb „cable select”. Jeżeli producent tego nie
uczynił, przestaw napęd w tryb „cable select” przed instalacją.

Wymienianie napędu optycznego:

1

Otwórz Maca Pro i zdejmij boczną ściankę, postępując wg instrukcji „Otwieranie Maca
Pro” na stronie 43.

2

Podnieś zatrzask, aby odblokować prowadnice napędów optycznych.
Gdy zatrzask jest opuszczony, prowadnice są zablokowane w kieszeniach dyskowych
i nie można wyjąć napędów.

background image

76

Rozdział 3

Dobre rzeczy mogą być lepsze

3

Wyciągnij do połowy prowadnicę napędu z jego kieszeni.

background image

77

Rozdział 3

Dobre rzeczy mogą być lepsze

4

Odłącz przewód od napędu optycznego i wysuń prowadnicę z kieszeni napędu
optycznego.

PAMIĘTAJ:

Do instalowania napędów optycznych używaj wyłącznie oryginalnych

przewodów Apple, znajdujących się w zestawie z Makiem Pro.

background image

78

Rozdział 3

Dobre rzeczy mogą być lepsze

5

Odłącz napęd optyczny od prowadnicy, odkręcając cztery śruby.

6

Użyj czterech śrub od oryginalnego napędu optycznego do przymocowania nowego
napędu do prowadnicy.

background image

79

Rozdział 3

Dobre rzeczy mogą być lepsze

7

Wsuń napęd optyczny z prowadnicą po szynach do połowy kieszeni.

8

Podłącz przewód z tyłu napędu.

Przewód
środkowego
złącza

Przewód
końcowego
złącza

background image

80

Rozdział 3

Dobre rzeczy mogą być lepsze

9

Podnieś zatrzask, po czym wsuń prowadnicę z napędem optycznym do kieszeni,
wpychając ją na miejsce.

10

Zamknij ściankę boczną, postępując zgodnie z instrukcjami na stronie 57.

PAMIĘTAJ:

Po zainstalowaniu nowych komponentów zawsze zamykaj ściankę boczną.

Mac Pro nie będzie działał poprawnie bez zamocowanej ścianki bocznej.

background image

81

Rozdział 3

Dobre rzeczy mogą być lepsze