Dobre rzeczy mogą być lepsze

background image

Dobre rzeczy mogą być lepsze

3

background image

42

Rozdział 3

Dobre rzeczy mogą być lepsze

Informacje w tym rozdziale pozwolą dostosować i rozbudować Maca Pro tak, aby
odpowiadał Twoim potrzebom. Są one podzielone na następujące części:

„Otwieranie Maca Pro” na stronie 43

„Instalowanie pamięci” na stronie 47

„Instalowanie napędów wewnętrznych” na stronie 66

„Instalowanie kart PCI Express” na stronie 81

„Wymiana wewnętrznej baterii podtrzymującej ustawienia” na stronie 86

OSTRZEŻENIE:

Zalecamy, aby instalowanie pamięci, kart PCI Express i wewnętrznych

napędów było wykonywane przez pracownika serwisu certyfikowanego przez
Apple. Jeżeli chcesz skontaktować się z Apple lub z autoryzowanym serwisem Apple,
zobacz „Dodatkowe informacje, serwis i pomoc” na stronie 110. Uszkodzenie sprzętu
podczas samodzielnej wymiany komponentów nie jest objęte ograniczoną gwarancją
udzielaną przez Apple. Dodatkowe informacje o kwestiach związanych z gwarancją
można uzyskać w autoryzowanym serwisie Apple.

background image

43

Rozdział 3

Dobre rzeczy mogą być lepsze