Viktig sikkerhetsinformasjon

background image

Viktig sikkerhetsinformasjon

ADVARSEL:

Hvis du ikke følger disse sikkerhetsinstruksjonene, kan det føre til brann,

støt eller andre skader på person og utstyr.

Den eneste måten du kan koble strømmen helt fra Mac Pro-maskinen på, er ved å
koble fra strømkabelen. Hvis du skal koble strømmen fullstendig fra skjermen, må du
koble skjermens strømkabel fra maskinen eller strømuttaket. Forsikre deg om at minst
en av endene på enhetens strømkabel kan nås slik at du kan koble fra maskinen eller
skjermen når det er nødvendig.

Du bør alltid ta følgende forholdsregler.
Koble strømkabelen fra maskinen eller skjermen (ved å trekke i støpselet, ikke i
kabelen), og koble fra telefonkabelen hvis en av følgende situasjoner oppstår:

Strømkabelen eller -kontakten blir ødelagt

Du søler noe inn i maskinen

background image

117

Kapittel 6

Sist, men ikke minst

Maskinen er blitt utsatt for søl, regn, væske og annen fuktighet

Maskinen eller skjermen har falt i gulvet eller kabinettet har blitt skadet på annen måte

Du mener at maskinen trenger service eller reparasjon

Du vil rengjøre maskinens kabinett eller skjerm

Hvis du har tenkt å lagre maskinen over en lengre periode, tar du ut batteriet.

Hvis du vil levere maskinen inn til reparasjon eller har garantispørsmål, kontakter
du en Apple-autorisert serviceleverandør eller Apple. Les «Service, support og mer
informasjon» på side 99.