Generelt vedlikehold

background image

Generelt vedlikehold

Hvis du har behov for å rengjøre maskinen eller skjermen utover å tørke av dem med
en ren klut, gjør du følgende:

1

Slå av skjermen og maskinen.

2

Koble strømkabelen fra veggkontakten eller flerkontakten. Hvis skjermen har en
strømkabel koblet til en veggkontakt, kobler du fra den denne også.

3

Koble skjermkablene fra maskinen.

4

Rengjør skjermen med en myk, lofri klut som eventuelt er lett fuktet med mildt såpevann.

ADVARSEL:

Spray ikke væske direkte på skjermen. Hvis det drypper væske inn i

skjermen, kan det forårsake elektrisk støt.

background image

118

Kapittel 6

Sist, men ikke minst

5

Rengjør maskinens kabinett eller skjermens overflate med en myk, lofri klut som
eventuelt er lett fuktet med vann.

MERKNAD:

Ikke bruk løsemidler, alkohol, rengjøringsmiddel på sprayboks eller andre

stoffer/midler som kan ødelegge overflatene.

Beskytte den optiske stasjonen

Slik sørger du for at den optiske stasjonen fungerer riktig:

Plasser maskinen slik at stasjonsskuffen kan åpnes uten hindringer.

Lukk skuffen når stasjonen ikke er i bruk.

Ikke plasser noe annet enn plater i skuffen.

Ikke berør linsen i stasjonen med fingrene. Ikke tørk av linsen med papir eller andre
materialer du har i huset. Hvis linsen må renses, får du kjøpt det riktige utstyret fra en
Apple-autorisert serviceleverandør.

Hold maskinen unna vann og fuktighet.

Laserinformasjon for optisk stasjon

For din egen sikkerhets skyld bør den optiske stasjonen kun repareres av en
Apple-autorisert serviceleverandør.

ADVARSEL:

Hvis du utfører andre justeringer eller handlinger enn det som står angitt

i utstyrets brukerhåndbok, kan du bli utsatt for radioaktiv stråling. Den optiske
stasjonen i maskinen inneholder en laser som er sikker i vanlig bruk, men som kan
skade øynene hvis den tas fra hverandre.

background image

119

Kapittel 6

Sist, men ikke minst

Apple Magic Mouse Class 1 Laser Information

Apple Magic Mouse er et klasse 1-laserprodukt i henhold til IEC60825-1 A1 A2 og 21 CFR
1040.10 og 1040.11 med unntak for avvik i henhold til Laser Notice No. 50 fra 26. juli 2001.

ADVARSEL:

Modifikasjoner utført på denne enheten, kan forårsake helseskadelig

radioaktiv stråling. For sikkerhets skyld bør du overlate service av utstyret til en
Apple-autorisert serviceleverandør.

Lasere av typen klasse 1 er sikker til vanlig bruk i henhold til kravene i IEC 60825-1 og
21 CFR 1040. Det anbefales imidlertid at du ikke retter laseren direkte mot øynene.

Vedlikeholde skjermen

Slik vedlikeholder du skjermen for å sørge for at du har glede av den lenge:

Ikke trykk på selve skjermen.

Ikke skriv på skjermen eller berør skjermen med skarpe gjenstander.

Hvis du ikke skal bruke maskinen på en dag eller to, slår du av maskinen og, hvis skjermen
har en på/av-knapp, slår du av skjermen. Du kan også bruke Strømsparing-valgpanelet.

background image

120

Kapittel 6

Sist, men ikke minst