Sist, men ikke minst

background image

Sist, men ikke minst

6

background image

116

Kapittel 6

Sist, men ikke minst

Dette kapitlet inneholder viktig informasjon om sikkerhet, vedlikehold og helse ved
bruk av Mac Pro-maskinen og skjermen.

For din egen sikkerhet og for å beskytte utstyret, bør du følge disse instruksjonene
når du bruker, rengjør og håndterer Mac Pro-maskinen. Ha disse instruksjonene lett
tilgjengelig slik at du og andre kan lese dem.

MERKNAD:

Feil oppbevaring eller bruk av datamaskinen kan gjøre produktgarantien

ugyldig.