Service, support og mer informasjon

background image

Service, support og mer informasjon

Hvis Mac Pro-maskinen trenger service, kontakter du Apple eller leverer den
til en Apple-autorisert serviceleverandør. Du kan finne mer informasjon om
Mac Pro-maskinen på Internett, i den skjermbaserte hjelpen, Systeminformasjon og
Apple Hardware Test.

background image

100

Kapittel 4

Problemer og løsninger

Informasjon på Internett
Du finner mer informasjon om service og support på www.apple.com/no/support.
Velg landet du bor i, fra lokalmenyen. Du kan søke i AppleCare Knowledge Base, se
etter programvareoppdateringer og få hjelp på Apples diskusjonsforumer.

Skjermbasert hjelp
I Hjelpsenter finner du svar på vanlige spørsmål samt instruksjoner og
problemløsingsinformasjon. I Finder velger du Hjelp > Hjelpsenter.

Systeminformasjon
Du finner informasjon om maskinen ved hjelp av Systeminformasjon.
Systeminformasjon viser informasjon om maskinvare og programvare, serienummeret
og operativsystemversjon, hvor mye hukommelse som er installert, og mye mer.
Hvis du vil åpne Systeminformasjon, velger du Apple () > Om denne maskinen fra
menylinjen, og deretter klikker du på Mer info.

Apple Hardware Test
Du kan bruke Apple Hardware Test til å kontrollere om det finnes maskinvarefeil på
Mac Pro-maskinen. Hvis du vil ha mer informasjon, leser du «Finne ut om det har
oppstått et maskinvareproblem» på side 91.

AppleCare service og support

Mac Pro-maskinen leveres med 90 dagers teknisk support og ett års garanti mot
maskinvarefeil. Maskinvarefeil utbedres på et Apple-autorisert verksted, for eksempel hos
en Apple-autorisert serviceleverandør. Du kan utvide dekningen ved å kjøpe AppleCare
Protection Plan. Hvis du vil vite mer, går du til www.apple.com/no/support/products
eller nettstedet som gjelder for landet ditt (se tabellen).

background image

101

Kapittel 4

Problemer og løsninger

Hvis du trenger hjelp, kan AppleCare-supportpersonalet hjelpe deg med å installere
og starte programmer og grunnleggende problemløsing. Ring telefonnummeret
til ditt nærmeste supportsenter (de første 90 dagene er gratis). Ha kjøpsdatoen og
serienummeret for Mac Pro-maskinen klart når du ringer.

Merk: De 90 dagene med gratis telefonsupport beregnes fra kjøpsdatoen.
Telefonavgifter kan komme i tillegg.

Land

Telefonnummer

Nettsted

Danmark

(45) 70 10 20 07

www.apple.com/dk/support

Finland

(358) 0800 96162

www.apple.com/fi/support

Nederland

(31) 0900 7777 703

www.apple.com/nl/support

Norge

(47) 815 00 158

www.apple.com/no/support

Sverige

(46) 0771 199 519

www.apple.com/se/support

Telefonnumre kan bli endret, og lokale telefontakster kan komme i tillegg. Du finner en
fullstendig liste på Internett:

www.apple.com/support/contact/phone_contacts.html

background image

102

Kapittel 4

Problemer og løsninger