Reparere, gjenopprette eller installere Mac OS X-programvare på nytt

background image

Reparere, gjenopprette eller installere Mac OS X-programvare

på nytt

Hvis du har problemer med Mac-programvaren eller -maskinvaren, har Mac OS X verktøy
for å reparere eller gjenopprette som kan løse problemer og til og med gjenopprette
programvaren til de opprinnelige innstillingene. Du får tilgang til disse verktøyene fra
programmet Mac OS X-verktøy, selv om maskinen din ikke starter opp på riktig måte.

background image

87

Kapittel 4

Problemer og løsninger

Bruk programmet Mac OS X-verktøy til å gjøre følgende:

Reparer disken ved hjelp av Diskverktøy.

Gjenopprett programvaren og data fra en Time Machine-sikkerhetskopi.

Installer Mac OS X Lion og Apple-programmer på nytt.

Gjenopprett maskinen til de opprinnelige innstillingene ved å slette disken og
installere Mac OS X Lion og Apple-programmer på nytt.

Hvis maskinen oppdager et problem, åpnes «Mac OS X-verktøy»-panelet automatisk.
Du kan også åpne det manuelt ved å starte maskinen på nytt.

background image

88

Kapittel 4

Problemer og løsninger

Slik åpner du «Mac OS X-verktøy»-panelet:

m

Start maskinen på nytt mens du holder nede Kommando-tasten (x) og R-tasten.

Noen av verktøyene i «Mac OS X-verktøy»-panelet krever tilgang til Internett og Mac
App Store. Forsikre deg om at datamaskinen er koblet til Internett via Ethernet- eller
Wi-Fi-nettverket.

Slik kobler du til et Wi-Fi-nettverk:

1

Velg et nettverk fra Wi-Fi-statusmenyen oppe i høyre hjørne av skjermen.

2

Skriv inn nettverkspassordet om nødvendig.

Hvis du vil koble til et lukket nettverk, velger du Koble til annet nettverk. Skriv inn
nettverksnavnet og passordet.

Reparere en disk med Diskverktøy

Hvis du har problemer med datamaskinen, eller hvis du starter datamaskinen og ser
«Mac OS X-verktøy»-panelet, kan det hende disken må repareres.

1

Velg Diskverktøy i «Mac OS X-verktøy»-panelet, og klikk på Fortsett.

2

Marker disken eller partisjonen i listen til venstre, og klikk deretter på Førstehjelp-fanen.

3

Klikk på Reparer disk.

Hvis Diskverktøy ikke kan reparere disken, sikkerhetskopierer du så mye av
informasjonen din som mulig, og deretter følger du instruksjonene i «Installer Mac OS X
og Apple-programmer på nytt» på side 89.

Du finner informasjon om Diskverktøy og valgene i Diskverktøy i Hjelpsenter, eller ved å
åpne Diskverktøy (i Verktøy-mappen i Launchpad) og velge Hjelp > Diskverktøy-hjelp.

background image

89

Kapittel 4

Problemer og løsninger

Gjenopprette informasjon ved hjelp av en Time Machine-sikkerhetskopi

Hvis du har opprettet en Time Machine-sikkerhetskopi, kan du bruke Gjenopprett-
verktøyet til å gjenopprette alt på datamaskinen til slik det var tidligere.
Bruk Time Machine-sikkerhetskopien bare til å gjenopprette informasjon til
datamaskinen som er kilden for sikkerhetskopien. Hvis du vil overføre informasjon til en
ny datamaskin, bruker du Overføringsassistent.

1

Hvis sikkerhetskopien er på en Time Capsule-enhet, må du forsikre deg om at Mac Pro-
maskinen er koblet til det samme Ethernet- eller Wi-Fi-nettverket. (Hvis du vil koble til
et Wi-Fi-nettverk, følger du instruksjonene på side 88.)

2

Fra «Mac OS X-verktøy»-panelet markerer du «Gjenopprette objekter fra en
Time Machine-sikkerhetskopi» og klikker på Fortsett.

3

Marker disken som inneholder Time Machine-sikkerhetskopien, og følg instruksjonene
på skjermen.

Installer Mac OS X og Apple-programmer på nytt

Det kan skje at du må du installere Mac OS X og Apple-programmer på nytt. Du kan
installere på nytt og samtidig beholde filene og innstillingene dine.

Viktig:

Med programmet Mac OS X-verktøy kan du reinstallere og gjenopprette

Mac OS X Lion Server-programvare hvis det er installert på Mac Pro-maskinen.

1

Forsikre deg om at Mac Pro-maskinen er koblet til Internett via et Ethernet- eller Wi-Fi-
nettverk. (Hvis du vil koble til et Wi-Fi-nettverk, følger du instruksjonene på side 88.)

2

I panelet Mac OS X-verktøy markerer du Installer Mac OS X på nytt og klikker på Fortsett.

3

Når du blir bedt om å velge en disk, markerer du disken der Mac OS X er installert
(vanligvis den eneste som er tilgjengelig).

background image

90

Kapittel 4

Problemer og løsninger

4

Hvis du vil installere annen programvare, klikker du på Tilpass.

5

Klikk på Installer.

Du kan installere Mac OS X uten å slette innholdet på disken, slik at filene og
innstillingene dine bevares. Du kan også slette innholdet på disken først, noe som sletter
alle data og klargjør maskinen for ny installering av Mac OS X og Apple-programmer.

Når du har installert Mac OS X på nytt, kan du gå til Mac App Store og laste ned
programmene som fulgte med Mac mini-maskinen, og andre apper du har kjøpt fra
Mac App Store.

Viktig:

Apple anbefaler at du sikkerhetskopierer dataene på disken før du gjenoppretter

programvare. Apple er ikke ansvarlig for data som går tapt.

Gjenopprette maskinen til de opprinnelige innstillingene

Når du gjenoppretter datamaskinen til de opprinnelige innstillingene, slettes alt på
datamaskinen (brukerkontoene, nettverksinnstillingene og alle filer og mapper). Før du
gjenoppretter, bør du sikkerhetskopiere filer du vil beholde, ved å kopiere dem til en
annen disk. Skriv ned nettverksinnstillingene fra Nettverk-valgpanelet for å gjøre det
enklere å koble til igjen etter at du har installert Mac OS X på nytt.

1

Forsikre deg om at maskinen er koblet til Internett via et Ethernet- eller Wi-Fi-nettverk.
(Hvis du vil koble til et Wi-Fi-nettverk, følger du instruksjonene på side 88.)

2

I «Mac OS X-verktøy»-panelet markerer du Diskverktøy og klikker på Fortsett.

3

Marker disken i listen til venstre, og klikk deretter på Slett-fanen.

4

Velg Mac OS Extended (journalført) fra Format-lokalmenyen, skriv inn et navn for
disken, og klikk deretter på Slett.

5

Når innholdet på disken er slettet, velger du Diskverktøy > Avslutt Diskverktøy.

background image

91

Kapittel 4

Problemer og løsninger

6

I panelet Mac OS X-verktøy markerer du Installer Mac OS X på nytt og klikker på Fortsett.

7

Hvis du vil installere Mac OS X og Apple-programmer på nytt, følger du instruksjonene
i Mac OS X-installereren.

Når du har gjenopprettet Mac OS X og Apple-programmene, kan du velge å
gjenopprette andre data og programmer fra en Time Machine-sikkerhetskopi.