Problemer med Wi-Fi-kommunikasjon

background image

Problemer med Wi-Fi-kommunikasjon

Hvis du har problemer med Wi-Fi-kommunikasjon:

Kontroller at du har stilt inn programvaren i henhold til instruksjonene som fulgte
med basestasjonen.

Kontroller at maskinen eller nettverket du forsøker å koble til, er i gang og har
tilgangspunkt for trådløs tilkobling.

Kontroller at Mac Pro-maskinen er innenfor rekkevidden til den andre maskinen eller
nettverkets tilgangspunkt. Elektroniske enheter eller metallstrukturer i nærheten kan
føre til forstyrrelser i den trådløse kommunikasjonen og redusere rekkevidden. I noen
tilfeller kan du få en bedre forbindelse hvis du flytter eller snur på maskinen.

background image

93

Kapittel 4

Problemer og løsninger

Forsikre deg om at sidepanelet er lukket (følg instruksjonene som starter på side 80)
og at PCI-portdekslene er på plass (les «Sette inn PCI Express-kort» på side 74).
Mottakskvaliteten for antennen reduseres når Mac Pro-maskinen ikke er lukket på
riktig måte.

Kontroller Wi-Fi-signalnivået. Det kan være opptil fire streker i Wi-Fi-symbolet (Z)
i menylinjen.

Hvis du vil ha mer informasjon om Wi-Fi, velger du Hjelp > Hjelpsenter og søker etter
«Wi-Fi». Les også instruksjonene som fulgte med den trådløse enheten.