Problemer med programvare

background image

Problemer med programvare

Når et program «fryser» eller slutter å reagere, kan Mac OS X avslutte programmet uten
at du trenger å starte maskinen på nytt. Når du gjør dette, kan du i de fleste tilfeller
arkivere arbeid i andre åpne programmer.

background image

86

Kapittel 4

Problemer og løsninger

Slik tvinger du et program til å avslutte:

1

Trykk på Kommando (x)-, Tilvalg -Esc, eller velg Apple () > Tvungen avslutning
fra menylinjen.

2

Marker programmet du vil avslutte, i Tvungen avslutning-dialogruten.

3

Klikk på Avslutt.
Programmet avsluttes, men de andre programmene forblir åpne.

Hvis du har problemer med et program.

Bruk Programvareoppdatering for å være sikker på at du alltid har nyeste versjon av
drivere, feilrettinger og andre oppdateringer.

Hvis du har problemer med programvare fra andre produsenter enn Apple, tar du
kontakt med produsenten.

Hvis du har problemer med å bruke maskinen eller Mac OS X.

Les instruksjoner og emner om problemløsing i Hjelpsenter (som er tilgjengelig fra
Hjelp-menyen).

På Apples supportnettsted på www.apple.com/no/support finner du oppdatert
informasjon om problemløsing og de nyeste programvareoppdateringene.