Problemer med Mac Pro

background image

Problemer med Mac Pro

Hvis Mac Pro-maskinen ikke reagerer eller slår seg på, hvis du har problemer med å
mate ut en plate, eller hvis statuslyset blinker, kan du prøve trinnene i denne delen.

Hvis maskinen ikke reagerer eller markøren ikke flytter seg
Først forsikrer du deg om at tastaturet er riktig tilkoblet ved å koble fra og deretter koble
til igjen kontakten samtidig som du sørger for at den sitter godt. Forsikre deg om at
Apple Magic Mouse er slått på, og at det er nok strøm i batteriene. (Les «Bytte ut Apple
Magic Mouse-batteriene» på side 98.) Forsøk å avbryte det maskinen holder på med.

Trykk på Kommando-tasten (x) og Q-tasten samtidig for å avslutte programmet
som er i bruk.

Trykk på Kommando-tasten (x) og punktumtasten samtidig. Hvis en dialogrute vises,
klikker du på Avbryt.

Velg Apple () > Tvungen avslutning, og marker programmet du vil avslutte. Du kan
også tvinge et program til å avslutte ved å holde nede Esc-, Tilvalg- og Kommando-
tastene (x) samtidig. Start Mac Pro-maskinen på nytt ved å velge Apple () >
Omstart for å forsikre deg om at problemet er løst. Du kan også starte maskinen på
nytt ved å holde inne på/av-knappen (®) i 5 eller 6 sekunder til Mac Pro-maskinen
slår seg av. Trykk på på/av-knappen (®) en gang til for å slå på Mac Pro-maskinen.

Hvis problemet bare oppstår når du bruker et bestemt program, kontakter du
programvareleverandøren for å finne ut om programmet er kompatibelt med
maskinen din.

Hvis problemet oppstår ofte, er det mulig du må installere systemprogramvaren på nytt
(les «Reparere, gjenopprette eller installere Mac OS X-programvare på nytt» på side 86).

background image

84

Kapittel 4

Problemer og løsninger

Hvis maskinen ikke starter.

Først kontrollerer du at strømkabelen er koblet til et strømuttak som fungerer.
Støpselet på strømkabelen må være satt helt inn i maskinens strøminntak og sitte
ordentlig fast.

Start maskinen på nytt mens du holder nede Kommando-tasten (x) og R-tasten til
maskinen starter på nytt. Når programmet Mac OS X-verktøy vises, markerer du et
alternativ for å reparere disken, gjenopprette programvaren eller installere Mac OS
X og Apple-programmer på nytt i «Mac OS X-verktøy»-panelet. Hvis du vil ha mer
informasjon, leser du «Reparere, gjenopprette eller installere Mac OS X-programvare
på nytt» på side 86.

Hvis maskinen fortsatt ikke starter, forsøker du å nullstille PRAM (Parameter Random
Access Memory). Start maskinen mens du holder nede Kommando- (x), Tilvalg-, P-
og R-tasten samtidig til du hører oppstartlyden for andre gang. Slipp deretter tastene.
Etter at PRAM er nullstilt, er det mulig at standardinnstillinger og klokkeslett på
maskinen på angis på nytt.

Hvis maskinen ikke starter etter at du har nullstilt PRAM, starter du maskinen mens
du holder nede Tilvalg-tasten for å velge startdisk.

Hvis det ikke fungerer, starter du maskinen på nytt mens du holder nede Skift-tasten.

Hvis du ikke får matet ut en plate.
Det er mulig at en fil på platen eller disken er i bruk. Avslutt alle åpne programmer, og
prøv igjen.

Hvis det ikke fungerer, velger du Apple () > Omstart og holder nede enten
museknappen eller Mat ut-tasten (C) på Apple-tastaturet.

background image

85

Kapittel 4

Problemer og løsninger

Hvis dette ikke virker:

1

Slå av maskinen, og fjern sidepanelet. Du finner instruksjoner på side 39.

2

Trekk bæreren for den optiske stasjonen ut av stasjonsplassen. Du finner instruksjoner
på «Bytte ut en optisk stasjon» på side 68.

3

Stikk enden på en utbrettet binders forsiktig inn i hullet på framsiden av den
optiske stasjonen.

4

Skyv bindersen inn til skuffen åpnes, ta ut platen, og skyv skuffen inn for å lukke den.

5

Sett bæreren og sidepanelet tilbake på plass. Du finner instruksjoner på «Bytte ut en
optisk stasjon» på side 68.

Hvis statuslyset blinker og maskinen ikke vil starte

Hvis du nylig har installert hukommelse, PCI-utvidelseskort eller andre interne
komponenter, forsikrer du deg om at alt er riktig installert og kompatibelt med maskinen.
Kontroller om maskinen starter hvis du fjerner komponenter du nylig har installert.

Hvis statuslyset fortsatt blinker, teller du antall blink for å bestemme problemet:

Ett kort blink etterfulgt av en lengre pause: Ingen gyldig hukommelse.

Tre korte blink etterfulgt av en lengre pause: Feil med hukommelsen.