Øke Ethernet-ytelsen

background image

Øke Ethernet-ytelsen

Maskinen yter best når Ethernet-porten den bruker, er stilt inn til å autoforhandle
(auto-negotiate). Nettverksadministratoren vet hvordan slike innstillinger angis.

Merk: Hvis du får tilkoblingsproblemer i nettverket, kontrollerer du at nettverkssvitsjen
er stilt inn til å autoforhandle, hvis det er mulig. Hvis svitsjens port ikke er innstilt til
autoforhandling, finner maskinen riktig hastighet, men vil overføre kun med halv
dupleks. Hvis svitsjens port på den andre siden av koblingen er innstilt til full dupleks,
kan det oppstå mange forsinkelser. Hvis det ikke er mulig å stille inn svitsjen til
autoforhandling, setter du svitsjens port til halv dupleks. Hvis du vil vite mer om dette,
kan du lese i dokumentasjonen som fulgte med Ethernet-svitsjen.