Finne ut om det har oppstått et maskinvareproblem

background image

Finne ut om det har oppstått et maskinvareproblem

Hvis du tror det kan være et maskinvareproblem, bruker du programmet Apple Hardware
Test for å finne ut om det er problemer med noen av komponentene i Mac Pro.

Slik bruker du Apple Hardware Test:

1

Koble alle eksterne enheter, bortsett fra skjermen, tastaturet og musen, fra Mac Pro-
maskinen. Hvis du har en Ethernet-kabel koblet til maskinen, kobler du den fra.

2

Start Mac Pro-maskinen på nytt mens du holder nede «D»-tasten.

3

Når Apple Hardware Test-vinduet vises, velger du språket du vil bruke.

4

Trykk på returtasten, eller klikk på høyrepilknappen.

5

Når hovedskjermen for Apple Hardware Test vises etter omtrent 45 sekunder, går du
videre ved å følge instruksjonene på skjermen.

6

Hvis Apple Hardware Test finner et problem, vises det en feilkode. Skriv ned feilkoden
før du benytter deg av supporttilbud. Hvis Apple Hardware Test ikke finner noe
problem, er det mulig at problemet er programvarerelatert.

background image

92

Kapittel 4

Problemer og løsninger