Problemer og løsninger

background image

Problemer og løsninger

4

background image

82

Kapittel 4

Problemer og løsninger

Av og til kan det oppstå problemer når du arbeider med Mac Pro-maskinen. Her finner
du tips om hvordan du kan løse problemer som kan oppstå. Du kan også finne mer
informasjon om problemløsing i Hjelpsenter og på supportnettstedet for Mac Pro på
www.apple.com/no/support/macpro.

Hvis du får problemer med Mac Pro-maskinen, finnes det vanligvis en enkel og rask
løsning. Merk deg hva som skjedde rett før situasjonen oppsto. Det kan være lurt å
notere hva du gjorde før problemet oppsto. Slike notater kan hjelpe deg med å snevre
inn mulige årsaker til problemet og hjelpe deg med å finne løsningen du trenger. Du
bør blant annet merke deg:

Programmene du brukte når problemet oppsto. Hvis problemer kun oppstår når du
bruker et bestemt program, kan det tyde på at programmet ikke er kompatibelt med
Mac OS-versjonen som er installert på maskinen.

Programvare du nylig har installert.

All ny maskinvare (for eksempel hukommelse, grafikk- eller PCI Express-kort eller
harddisker) du har installert, eller ekstrautstyr du har koblet til.