Grunnleggende funksjoner på framsiden av Mac Pro

background image

Grunnleggende funksjoner på framsiden av Mac Pro

Optisk stasjon

Hodetelefon-
utgang

Statuslys

f

®

På/av-knapp

FireWire

800-porter (2)

Sekundær

optisk stasjon

(ekstrautstyr)

USB 2.0-
porter (2)

background image

25

Kapittel 2

Livet med Mac Pro

Optisk stasjon
Mac Pro-maskinen har en DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW-SuperDrive-stasjon som kan
lese CD-ROM-, bilde-CD-, lyd- og DVD-plater. Den kan skrive musikk, dokumenter og
andre filer til CD-R-, CD-RW-, DVD±R-, DVD±RW- og DVD±R Double Layer (DL)-plater.
Når du vil åpne stasjonen, trykker du på Mat ut-tasten (

C

) på Apple-tastaturet. Hvis

Mac Pro-maskinen har to optiske stasjoner, trykker du på Tilvalg- og Mat ut-tasten (

C

) for

å åpne den sekundære stasjonen.

®

På/av-knapp
Trykk på denne knappen for å slå på Mac Pro-maskinen, for å sette den i dvale eller for å
vekke den fra dvale. Hvis du vil starte maskinen på nytt, holder du inne denne knappen i
omtrent 5 eller 6 sekunder til Mac Pro-maskinen slås av. Deretter trykker du på den igjen
for å slå på maskinen.

H

To FireWire 800-porter
Du kan koble eksterne høyhastighetsenheter til maskinen, for eksempel digitale
videokameraer, skannere og eksterne harddisker som kobles til via FireWire. FireWire-
enheter kan kobles til og fra maskinen uten at den må startes på nytt. Hver port støtter
datahastigheter på opptil 800 Mbit/s.

d

To USB 2.0-porter
Koble til iPod, iPhone, iPad, mus, tastatur, skriver, ekstern harddisk, digitalt kamera,
joystick, eksternt USB-modem og mer. Du kan også koble til USB 1.1-enheter. Det er mulig
at også skjermen har USB-porter.

f

Hodetelefonutgang
Koble til hodetelefoner eller øretelefoner med en standardkontakt på 3,5 mm.
Statuslys
Et hvitt lys viser at Mac Pro-maskinen er på. Et pulserende lys viser at maskinen er i dvale.
For informasjon om status for blinkende lys, les «Hvis statuslyset blinker og maskinen
ikke vil starte» på side 85.

background image

26

Kapittel 2

Livet med Mac Pro