Flere porter og kontakter på baksiden

background image

Flere porter og kontakter på baksiden

PCI Express-

utvidelsesplasser

Mini DisplayPort (2)

-

,

Optisk digital

lydutgang

Analog linje-

inngang for lyd

Analog linje-

utgang for lyd

Optisk digital

lydinngang

DVI-skjermport

£

£

background image

31

Kapittel 2

Livet med Mac Pro

PCI Express-utvidelsesplasser (3)
Du kan utvide Mac Pro-maskinens funksjonalitet ved å installere opptil tre PCI Express-kort
(PCI = Peripheral Component Interconnect) i kortplassene som er merket 2, 3 og 4.

£

Mini DisplayPort-utganger
Koble til én eller to skjermer som har Mini DisplayPort-tilkobling, for eksempel en Apple
LED Cinema Display-skjerm. Mini DisplayPort-utgangene støtter både video og lyd ut. Du
kan bruke adaptere til å koble datamaskinen via Mini DisplayPort-utgangen til enheter
som HDTV-er og AV-mottakere, for både lyd og bilde ut. Skjermadaptere for Mac Pro er
tilgjengelig fra Apple Online Store på www.apple.com/no/store.

£

DVI-skjermport (dual-link)
Koble en skjerm som har DVI-tilkobling, for eksempel Apple LED Cinema Display-skjerm,
til DVI-skjermporten. Skjermadaptere for Mac Pro er tilgjengelig fra Apple Online Store
på www.apple.com/no/store.
Optisk digital lydinngang og optisk digital lydutgang
Koble til miksebord, forsterkere, digitale instrumenter og surroundlydhøyttalersystemer
ved hjelp av standard TOSLINK-kabler eller fiberoptiske kabler med en 3,5 mm optisk
plast- eller nylonplugg. Du kan overføre stereo eller kodet lyd ved hjelp av S/PDIF-
protokollen (Sony/Philips Digital Interface) og TOSLINK-kabler.

,

Linjeinngang for lyd (analog)
Koble til mikrofoner med egen strømforsyning, MP3- og CD-spillere og andre
analoge enheter.

-

Linjeutgang for lyd (analog)
Koble til høyttalere med egen forsterker og andre analoge enheter.

background image

32

Kapittel 2

Livet med Mac Pro