Finne svar

background image

Finne svar

Du finner mer informasjon om hvordan du bruker Mac Pro-maskinen i Hjelpsenter og
på Internett på www.apple.com/no/support/macpro.

Slik åpner du Hjelpsenter:

1

Klikk på Finder-symbolet i Dock (raden med symboler langs kanten på skjermen).

2

Klikk på Hjelp-menyen på menylinjen for å gjøre ett av følgende:

Skriv inn et spørsmål eller et begrep i søkefeltet, og velg et emne fra søkeresultatet
eller velg Vis alle resultater for å se alle emnene.

Velg Hjelpsenter for å åpne Hjelpsenter-vinduet, der du kan se gjennom innholdet
eller søke etter emner.

Mer informasjon

Her finner du mer informasjon om hvordan du bruker Mac Pro-maskinen:

Hvis du vil vite mer om

finner du informasjon her

hvordan du installerer disker,
hukommelse, utvidelseskort
eller bytter batteri

Kapittel 3, «Gjøre en god maskin enda bedre» på side 37.

Hvordan du løser problemer
som kan oppstå med
Mac Pro-maskinen

Kapittel 4, «Problemer og løsninger» på side 81.

Service og support for
Mac Pro-maskinen

«Om PCI Express-kort» på side 74. Eller Mac Pro-supportnettstedet
på www.apple.com/no/support/macpro.

Bruk av Mac OS X

Mac OS X-nettstedet på www.apple.com/no/macosx. Eller søk
etter «Mac OS X» i Hjelpsenter.

Overgangen fra PC til Mac

«Grunner til å velge Mac» på www.apple.com/no/getamac/whymac.

background image

35

Kapittel 2

Livet med Mac Pro

Hvis du vil vite mer om

finner du informasjon her

Bruk av iLife-programmer

iLife-nettstedet på www.apple.com/no/ilife. Eller åpne et iLife-
program, åpne hjelpsystemet for programmet, og skriv inn et
spørsmål eller ord i søkefeltet.

Endring av
Systemvalg-innstillinger

Gå til Systemvalg ved å velge Apple (

K

) > Systemvalg. Eller søk

etter «systemvalg» i Hjelpsenter.

Bruk av musen og tastaturet

Systemvalg, og klikk på Tastatur og mus. Eller åpne Hjelpsenter,
og søk etter «tastatur» eller «mus».

Bruk av trådløs AirPort
Extreme-teknologi

Supportnettsiden for AirPort på www.apple.com/no/support/
airport. Eller åpne Hjelpsenter, og søk etter «AirPort».

Bruk av Bluetooth®-teknologi
for trådløs kommunikasjon

Supportsiden for Bluetooth på www.apple.com/no/support/
bluetooth. Eller åpne Hjelpsenter, og søk etter «Bluetooth».

Tilkobling av skriver

Søk etter «utskrift» i Hjelpsenter.

FireWire- og USB-tilkoblinger

Søk etter «FireWire» eller «USB» i Hjelpsenter.

Tilkobling til Internett

Søk etter «Internett» i Hjelpsenter.

Bruk av skjerm

Søk etter «skjerm» i Hjelpsenter.

Brenning av CD eller DVD

Søk etter «brenn plate» i Hjelpsenter.

Mac Pro-spesifikasjoner

Kapittel 5, «Under panseret» på side 103. Eller besøk spesifikasjonssiden
for Mac Pro på www.apple.com/no/macpro/specs.html. Eller
åpne Systeminformasjon (i Verktøy-mappen i Launchpad), og
klikk deretter på Mer info.

Apple-nyheter, gratis
nedlastinger og
Internett-kataloger

Apple-nettstedet på www.apple.com/no.

Instruksjoner, teknisk support
og produkthåndbøker

Apples supportnettsted på www.apple.com/no/support.

background image

Hjelpsenter

RAM

www.apple.com/no/store