Klargjøre Mac Pro

background image

Klargjøre Mac Pro

Mac Pro-maskinen er laget slik at du enkelt kan klargjøre den og begynne å bruke den
med en gang. Følg trinnene på de neste sidene for å komme i gang.

Trinn 1:

Plasser Mac Pro-maskinen og skjermen.

Løft Mac Pro-maskinen etter begge håndtakene, og bruk riktig løfteteknikk. Pass på å
bruke riktig løfteteknikk også når du skal plassere skjermen. Plasser Mac Pro-maskinen
og skjermen slik at:

de står på en solid, plan overflate

strømkabelen ikke trykkes mot veggen eller andre objekter

Ingenting hindrer luftstrømmen foran, bak eller under skjermen eller
Mac Pro-maskinen

skuffene til de optiske stasjonene i maskinen har plass til å åpnes

Den eneste måten du kan bryte strømtilførselen til Mac Pro-maskinen og skjermen helt
på, er ved å trekke ut strømkablene fra strømkildene de er koblet til. Forsikre deg om
at strømkablene for Mac Pro-maskinen og skjermen enkelt kan nås slik at du kan koble
maskinen og skjermen fra strømnettet.

background image

12

Kapittel 1

Klargjør, ferdig, gå

Trinn 2:

Koble til strømkabelen.

Koble strømkabelen ordentlig til strøminntaket bak på Mac Pro-maskinen, og sett den
andre enden av kabelen i en jordet veggkontakt eller flerkontakt.

Kontakt for strømkabel

Støpsel

background image

13

Kapittel 1

Klargjør, ferdig, gå

Trinn 3:

Koble til skjermen.

Koble til skjermen som vist nedenfor. Avhengig av skjermtypen kan det være én eller
flere kabler som skal kobles til. Du finner flere opplysninger i håndboken som fulgte
med skjermen.

Skjermkabel

Skjermporter

USB-port

background image

14

Kapittel 1

Klargjør, ferdig, gå

Du kan koble til opptil tre skjermer med Mini DisplayPort- eller DVI-tilkobling til
skjermportene på baksiden av Mac Pro-maskinen DVI-skjermporten er en dual-link-port.
Dette gjør det mulig å koble til en 30-tommers Apple Cinema HD Display-skjerm.

DVI-skjermport

Mini DisplayPort (2)

Du kan også koble til skjermer som har ADC-tilkobling (ADC = Apple Display
Connector) eller VGA-tilkobling ved hjelp av følgende adaptere:

Hvis du skal koble en VGA-visningsenhet til DVI-skjermporten eller til en Mini
DisplayPort, bruker du en Apple DVI-til-VGA Display-adapter eller en Apple Mini
DisplayPort-til-VGA-adapter (begge kjøpes separat).

Hvis du skal koble en ADC-skjerm til DVI-skjermporten, bruker du en Apple DVI-til-ADC
Display-adapter (kjøpes separat).

Mini DisplayPort-utgangene gir både video og lyd ut. Du kan for eksempel bruke en
Mini DisplayPort-til-HDMI-adapter og en HDMI-kabel til å koble datamaskinen til en
HDTV- eller AV-mottaker som har en HDMI-kontakt, for å spille av både video og lyd.
Du må bruke Lyd-valgpanelet i Systemvalg til å velge den tilkoblede enheten for lyd ut.
Hvis du vil ha mer informasjon om å koble til en HDMI-enhet, søker du etter «HDMI» på
nettstedet for Mac Pro-support på www.apple.com/no/support.

Skjermadaptere og andre tilbehørsprodukter for Mac Pro-maskinen selges separat på
www.apple.com/no/store.

background image

15

Kapittel 1

Klargjør, ferdig, gå

Trinn 4:

Koble til en Ethernet-kabel eller koble til et Wi-Fi-nettverk.

Hvis du vil ha tilgang til Internett eller et nettverk via en Ethernet-kabel, kobler du
den ene enden av en Ethernet-kabel til en av Gigabit Ethernet-portene på baksiden
av Mac Pro. Koble den andre enden til et kabelmodem eller DSL-modem eller til et
Ethernet-nettverk.

Gigabit Ethernet-porter

background image

16

Kapittel 1

Klargjør, ferdig, gå

Trinn 5:

Koble til USB-kabelen fra tastaturet.

Koble tastaturkabelen til en av USB-portene (d) på Mac Pro-maskinen eller skjermen.

Mus

Tastatur

Hvis tastaturkabelen ikke er lang nok, bruker du tastaturforlengelseskabelen som fulgte
med Mac Pro-maskinen.

Forlengelseskabel for Apple-tastatur

background image

17

Kapittel 1

Klargjør, ferdig, gå

Trinn 6:

Slå på Apple Magic Mouse.

Skyv på på/av-bryteren på undersiden av Apple Magic Mouse for å slå den av.

Den trådløse musen leveres med AA-batterier installert. Musen er sammenkoblet med
Mac Pro-maskinen. Sammenkoblingen gjør det mulig å kommunisere trådløst med
Mac Pro-maskinen.

Indikatorlys

På/av-bryter

Når du slår på musen for første gang, lyser indikatorlyset i 5 sekunder. Dette betyr at
det er nok strøm i batteriene. Hvis du ikke får slått på musen, kontrollerer du at det er
satt inn batterier og at det er strøm på dem (les side 98).

Indikatorlyset blinker til du slår på Mac Pro-maskinen og det har blitt etablert
en forbindelse.

Hvis du har kjøpt et trådløst Apple-tastatur eller en Magic Trackpad, følger du
instruksjonene som fulgte med enheten for å klargjøre den.

background image

18

Kapittel 1

Klargjør, ferdig, gå

Trinn 7:

Slå på Mac Pro.

Trykk på på/av-knappen (®) på framsiden av Mac Pro-maskinen for å slå den på.
Hvis skjermen må slås på separat, slår du den på ved å trykke på på/av-knappen på
skjermen. Klikk på musen for å opprette en forbindelse med Mac Pro-maskinen.

Merk: Hvis musen ikke er sammenkoblet med Mac Pro-maskinen, følger du
instruksjonene på skjermen for sammenkobling.

Trinn 8:

Konfigurere Mac Pro-maskinen ved hjelp av oppsettassistenten.

Første gang du slår på Mac Pro-maskinen, starter oppsettassistenten.
Oppsettassistenten hjelper deg med å legge inn nødvendig Internett-informasjon og
klargjøre en brukerkonto på Mac Pro-maskinen.

Du kan også overføre informasjon fra en annen Mac eller PC under klargjøringsprosessen.
Du kan også bruke oppsettassistenten til å overføre informasjon fra en Time Machine-
sikkerhetskopi eller en annen disk.

Hvis Mac OS X versjon 10.5.3 eller nyere ikke er installert på den andre Mac-maskinen,
er det mulig at du må oppdatere programvaren. Hvis du vil overføre fra en PC, må du
laste ned overføringsassistenten for Windows fra www.apple.com/no/migrate-to-mac.

Når du har startet oppsettassistenten på Mac Pro-maskinen, kan du gå fra den midt
i prosessen uten å avslutte hvis du trenger å oppdatere programvaren på den andre
maskinen, og deretter gå tilbake til Mac Pro-maskinen for å fullføre klargjøringen.
Hvis du ikke vil bruke oppsettassistenten til å overføre informasjon første gang du
starter Mac Pro-maskinen, kan du gjøre det senere ved hjelp av Overføringsassistent.
Åpne Overføringsassistent i Verktøy-mappen i Launchpad. Hvis du trenger hjelp med
Overføringsassistent, åpner du Hjelpsenter og søker etter «Overføringsassistent».

background image

19

Kapittel 1

Klargjør, ferdig, gå

Slik klargjør du Mac Pro:

1

Følg instruksjonene i oppsettassistenten til du kommer til «Overfør informasjon til
denne maskinen»-skjermen.

2

Utfør en grunnleggende klargjøring eller klargjør med overføring:

Hvis du vil utføre en enkel klargjøring, markerer du «Ikke overfør nå» og klikker på
Fortsett. Følg instruksjonene for å velge et trådløst nettverk, opprette en konto og
avslutte oppsettassistenten.

Hvis du vil klargjøre maskinen og overføre informasjon, markerer du «Fra en annen
Mac eller PC» og klikker på Fortsett. Følg instruksjonene på skjermen for å markere
Mac-maskinen eller PC-en du vil overføre informasjon fra. Mac-maskinen eller PC-en
må være koblet til det samme kablede eller trådløse nettverket. Du kan også koble
til en annen Mac-maskin ved å bruke en FireWire-kabel og deretter starte på nytt
i måldiskmodus. Hvis du vil starte en Mac-maskin på nytt i måldiskmodus, starter
du datamaskinen på nytt mens du holder nede T-tasten. Når du har markert Mac-
maskinen eller PC-en, følger du instruksjonene for overføring på skjermen.

Hvis du vil overføre informasjon fra en Time Machine-sikkerhetskopi eller en annen disk,
markerer du «Fra en Time Machine-sikkerhetskopi eller annen disk» og klikker på
Fortsett. Marker sikkerhetskopien eller den andre disken som du vil overføre informasjon
fra, og klikk på Fortsett. Følg instruksjonene på skjermen for å overføre informasjonen.

Hvis du ikke skal beholde eller bruke den andre maskinen, er det lurt å fjerne
autoriseringen på den slik at den ikke kan spille musikk, videoer eller lydbøker du har
kjøpt fra iTunes Store. Når du fjerner autoriseringen på en maskin, hindrer du at andre
kan spille musikk, videoer eller lydbøker du har kjøpt, og det frigjør en autorisering du
kan bruke på en annen maskin. Hvis du vil vite mer om fjerning av autorisering, velger
du iTunes-hjelp fra Hjelp-menyen i iTunes.

background image

20

Kapittel 1

Klargjør, ferdig, gå

Når Mac Pro-maskinen er klar til bruk, kan du søke etter oppdatert programvare. Velg
Apple () > Programvareoppdatering fra menylinjen, og følg instruksjonene på skjermen.

Trinn 9:

Tilpass skrivebordet og endre innstillinger.

Du kan enkelt endre utseendet på skrivebordet ved hjelp av Systemvalg. Velg Apple () >
Systemvalg fra menylinjen, eller klikk på Systemvalg-symbolet i Dock. Systemvalg er
stedet hvor du finner de fleste innstillinger på Mac Pro. Hvis du vil vite mer, velger du
Hjelp > Hjelpsenter og søker etter «Systemvalg» eller navnet på innstillingen du vil endre.

Viktig:

Du kan angi et alternativ i Brukere og grupper-valgpanelet for å hjelpe deg med

å nullstille påloggingspassordet hvis du glemmer det. Du bør angi et passord kort tid
etter klargjøring.

Trenger du hjelp med å komme i gang?

Hvis du ikke ser noe på skjermen eller du tror at Mac Pro-maskinen ikke har startet slik
den skal, kan du kontrollere følgende:

Er Mac Pro-maskinen koblet til et strømuttak? Hvis den er koblet til en flerkontakt, er
flerkontakten slått på?

Er strømkabelen riktig koblet til på baksiden av Mac Pro-maskinen?

Er tastatur- og skjermkablene riktig koblet til?

Er lysstyrke- og kontrastkontrollene på skjermen riktig justert? Hvis skjermen har
lysstyrkekontroller, kan du forsøke å bruke dem til å justere lysstyrken. Hvis det er en
på/av-knapp på skjermen, forsikrer du deg om at skjermen er slått på.

Hvis du fortsatt ikke ser noe på skjermen, starter du Mac Pro-maskinen på nytt. Hold
inne på/av-knappen (®) på Mac Pro-maskinen i 5 eller 6 sekunder til den slår seg av.
Trykk på på/av-knappen (®) for å starte maskinen på nytt.

background image

21

Kapittel 1

Klargjør, ferdig, gå

Hvis du ser et blinkende spørsmålstegn på skjermen eller ser at statuslyset blinker når
du slår på maskinen, bør du lese Kapittel 4, «Problemer og løsninger» på side 81.