Installere interne lagringsenheter

background image

Installere interne lagringsenheter

Mac Pro har plass til seks interne stasjoner: to optiske stasjoner, og fire harddisker
eller SSD-harddisker. I de fleste konfigurasjoner er det én harddisk i den første
harddiskplassen og én optisk stasjon i den øverste plassen for optiske stasjoner.

Du kan sette inn opptil tre 3,5-tommers kabelfrie Serial ATA-harddisker (SATA) i de
tomme harddiskplassene. Stasjonene må oppfylle disse kravene:

Type: SATA 3 Gb/s

Bredde: 10,2 cm (3,9 tommer)

Dybde: 14,7 cm (5,7 tommer)

Høyde: 25,4 mm (1,0 tommer)

Du kan sette inn opptil tre 2,5-tommers SSD-harddisker (solid state drive) i de tomme
harddiskplassene. Stasjonene må oppfylle disse kravene:

Type: SATA 3 Gb/s

Bredde: 63,5 mm

SSD-harddisken leveres med adaptere som passer i harddiskplassene på 3,5 tommer.

Hvis du vil ha mer informasjon om krav til enheter og hvilke enheter som støttes, kan du
ta kontakt med en Apple-autorisert forhandler, besøke Apple Store på www.apple.com/
no/store eller besøke Mac Pro supportnettstedet på www.apple.com/no/support/macpro.

background image

62

Kapittel 3

Gjøre en god maskin enda bedre

Installere Serial ATA-harddisker

Mac Pro-maskinen har plass til opptil fire interne 1-tommers SATA-harddisker i
harddiskplassene. Hvis Mac Pro-maskinen leveres med én harddisk, er den installert
i den første harddiskplassen. Du kan installere disker i den andre, tredje og fjerde
harddiskplassen.

Slik installerer du en harddisk:

1

Åpne Mac Pro og fjern sidepanelet i henhold til instruksjonene på
«Åpne Mac Pro-maskinen» på side 39.

2

Løft spaken for å låse opp harddiskbærerne.
Merk: Når låsespaken er nede, er bærerne låst i stasjonsplassene og kan ikke fjernes.

3

Trekk bæreren ut av stasjonsplassen.

Harddiskbærer

background image

63

Kapittel 3

Gjøre en god maskin enda bedre

4

Plasser bæreren over harddisken med kontaktene bakerst.

5

Bruk de fire skruene på bæreren til å feste harddisken i bæreren.

MERKNAD:

Hold i sidene på harddisken. Ikke ta på kretskortet. Berøring kan føre til

skade på harddisken.

Kontakter

background image

64

Kapittel 3

Gjøre en god maskin enda bedre

6

Løft spaken, og skyv bæreren i sporene inn i stasjonsplassen til den kommer i kontakt
med harddiskkontaktene.

Harddisk-
kontakter

7

Sett sidepanelet tilbake på plass, og følg instruksjonene som begynner på side 52.

MERKNAD:

Du må alltid sette sidepanelet tilbake på plass etter at du har installert

komponenter. Mac Pro-maskinen vil ikke fungere som den skal hvis sidepanelet ikke
er på plass.

background image

65

Kapittel 3

Gjøre en god maskin enda bedre

Installere en SSD-harddisk

Mac Pro-maskinen har plass til opptil fire interne 2,5-tommers SSD-harddisker
i harddiskplassene. Hvis Mac Pro-maskinen leveres med én harddisk, er den
installert i den første plassen. Du kan installere disker i den andre, tredje og fjerde
harddiskplassen.

Slik installerer du en SSD-harddisk:

1

Åpne Mac Pro og fjern sidepanelet i henhold til instruksjonene på
«Åpne Mac Pro-maskinen» på side 39.

2

Løft spaken for å låse opp harddiskbærerne.
Merk: Når låsespaken er nede, er bærerne låst i stasjonsplassene og kan ikke fjernes.

3

Trekk bæreren ut av stasjonsplassen.

Harddiskbærer

background image

66

Kapittel 3

Gjøre en god maskin enda bedre

4

Skru ut de to skruene fra bæreren, som vist. Du bruker de to gjenværende skruene til å
feste SSD-adapteren til bæreren. Ta vare på de to skruene du skrudde ut.

Kontakter

Kroker

Skruer

Ubrukte skruer (2)

5

Plasser harddiskbæreren over SSD-adapteren med harddiskkontaktene bakerst, som
vist. Fest de to krokene øverst på adapteren til hullene på bæreren. Fest de to skruene
øverst på bæreren for å feste SSD-dekselet til bæreren.

background image

67

Kapittel 3

Gjøre en god maskin enda bedre

6

Løft spaken, og skyv bæreren i sporene inn i stasjonsplassen til den kommer i kontakt
med harddiskkontaktene.

Harddisk-
kontakter

7

Sett sidepanelet tilbake på plass, og følg instruksjonene som begynner på side 52.

MERKNAD:

Du må alltid sette sidepanelet tilbake på plass etter at du har installert

komponenter. Mac Pro-maskinen vil ikke fungere som den skal hvis sidepanelet ikke
er på plass.

background image

68

Kapittel 3

Gjøre en god maskin enda bedre

Bytte ut en optisk stasjon

Mac Pro-maskinen leveres med én eller to SuperDrive-stasjoner i plassene for de
optiske stasjonene. Følg disse instruksjonene for å installere en optisk stasjon.

Merk: Ta kontakt med stasjonens produsent, eller les informasjonen på produsentens
nettsted for å finne ut om stasjonen er stilt inn til «cable select»-modus. Før du
installerer en stasjon, stiller du den inn til «cable select» hvis produsenten ikke allerede
har gjort det.

Slik setter du inn en ny optisk stasjon:

1

Åpne Mac Pro og fjern sidepanelet i henhold til instruksjonene på «Åpne
Mac Pro-maskinen» på side 39.

2

Løft spaken for å låse opp bærerne for optiske stasjoner.
Når låsespaken er nede, er stasjonene og bærerne låst i plassene for optiske stasjoner
og kan ikke fjernes.

background image

69

Kapittel 3

Gjøre en god maskin enda bedre

3

Trekk bæreren halvveis ut av plassen for optiske stasjoner.

background image

70

Kapittel 3

Gjøre en god maskin enda bedre

4

Koble fra kabelen på den optiske stasjonen, og ta bæreren ut av plassen for den
optiske stasjonen.

MERKNAD:

Når du installerer eller bytter ut optiske stasjoner, bruker du de originale

Apple-kablene som fulgte med Mac Pro-maskinen.

background image

71

Kapittel 3

Gjøre en god maskin enda bedre

5

Ta den optiske stasjonen ut av bæreren ved å skru ut festeskruene.

6

Bruk de fire skruene fra originalstasjonen til å feste erstatningsstasjonen i bæreren.

background image

72

Kapittel 3

Gjøre en god maskin enda bedre

7

Skyv den optiske stasjonen og bæreren halvveis inn i sporene i plassen for
optiske stasjoner.

8

Koble til kabelen på baksiden av den optiske stasjonen.

Midterste
kontakt
på kabelen

Siste
kontakt
på kabelen

background image

73

Kapittel 3

Gjøre en god maskin enda bedre

9

Løft spaken, og skyv deretter bæreren inn i plassen til den optiske stasjonen, til den
er på plass.

10

Sett sidepanelet tilbake på plass, og følg instruksjonene som begynner på side 52.

MERKNAD:

Du må alltid sette sidepanelet tilbake på plass etter at du har installert

komponenter. Mac Pro-maskinen vil ikke fungere som den skal hvis sidepanelet ikke
er på plass.

background image

74

Kapittel 3

Gjøre en god maskin enda bedre