Bytte det interne batteriet

background image

Bytte det interne batteriet

Mac Pro-maskinen har et internt BR 2032-litiumbatteri som opprettholder enkelte
innstillinger, for eksempel dato og klokkeslett, når Mac Pro-maskinen er slått av.
Hvis det stadig oppstår problemer når Mac Pro-maskinen starter, eller hvis dato- og
klokkeslettinnstillingene stadig er feil, bytter du ut batteriet.

Viktig:

Brukte batterier skal avhendes i henhold til lokale miljøretningslinjer.

Slik setter du inn et nytt batteri:

1

Åpne Mac Pro og fjern sidepanelet i henhold til instruksjonene på
«Åpne Mac Pro-maskinen» på side 39.

2

Fjern eventuelle PCI Express-kort som blokkerer tilgang til batteriet. Se «Sette inn PCI
Express-kort» på side 74 for instruksjoner.

3

Ta det gamle batteriet ut av holderen.

ADVARSEL:

Hvis du installerer batteriet feil, kan det oppstå eksplosjonsfare. Bruk

kun samme type batteri eller et tilsvarende batteri som er anbefalt av produsenten
av originalbatteriet.

background image

80

Kapittel 3

Gjøre en god maskin enda bedre

4

Sett det nye batteriet i holderen med plusspolen (+) ut.

5

Sett eventuelle PCI Express-kort du har fjernet, tilbake på plass (les «Sette inn PCI
Express-kort» på side 74).

6

Sett sidepanelet tilbake på plass, og skyv låsespaken ned for å låse det på plass.

background image

Hjelpsenter

hjelp

www.apple.com/no/support