Åpne Mac Pro-maskinen

background image

Åpne Mac Pro-maskinen

1

Før du åpner Mac Pro-maskinen, slår du den av ved å velge Apple () > Slå av.

MERKNAD:

Slå alltid av Mac Pro-maskinen før du åpner den slik at du unngår skade

på interne komponenter eller komponentene du skal installere. Du må aldri åpne
Mac Pro-maskinen eller forsøke å installere enheter i den mens den er slått på.

2

Vent i fem til ti minutter slik at de interne komponentene i Mac Pro-maskinen kjøles ned.

ADVARSEL:

La Mac Pro-maskinen kjøles ned før du tar på komponenter inni maskinen.

Komponentene kan være svært varme.

background image

40

Kapittel 3

Gjøre en god maskin enda bedre

3

Berør en metalloverflate på utsiden av Mac Pro-maskinen for å lade ut eventuell
statisk elektrisitet.

MERKNAD:

Du må alltid lade ut statisk elektrisitet før du berører interne deler i

Mac Pro-maskinen eller installerer komponenter i maskinen. For å unngå å generere
statisk elektrisitet bør du ikke bevege deg rundt i rommet før du har fullført
installeringen av kortene, hukommelsen eller den interne lagringsenheten og satt
sidepanelet tilbake på plass.

Berør metallet
for å lade ut
statisk elektrisitet.

background image

41

Kapittel 3

Gjøre en god maskin enda bedre

4

Koble alle kabler og strømkabelen fra Mac Pro-maskinen.

ADVARSEL:

For å unngå skade på interne komponenter eller på komponenter du skal

installere, må du alltid koble Mac Pro-maskinen fra strømnettet. Du må ikke forsøke å
installere noe i maskinen mens den er tilkoblet strømnettet.

5

Hold fast sidepanelet, og løft låsespaken på baksiden av maskinen.

background image

42

Kapittel 3

Gjøre en god maskin enda bedre

6

Fjern sidepanelet ved å dra den øverste delen bort fra Mac Pro-maskinen og løfte
panelet opp.

Viktig:

Hold sidepanelet støtt når du løsner det.

background image

43

Kapittel 3

Gjøre en god maskin enda bedre