Gjøre en god maskin enda bedre

background image

Gjøre en god maskin

enda bedre

3

background image

38

Kapittel 3

Gjøre en god maskin enda bedre

Bruk informasjonen i dette kapitlet til å tilpasse og utvide Mac Pro slik at den passer til
dine behov. Du finner informasjon om viktige prosedyrer på følgende sider:

«Åpne Mac Pro-maskinen» på side 39

«Installere hukommelse» på side 43

«Installere interne lagringsenheter» på side 61

«Sette inn PCI Express-kort» på side 74

«Bytte det interne batteriet» på side 79

ADVARSEL:

Apple anbefaler at du lar en Apple-autorisert tekniker installere

hukommelse, PCI Express-utvidelseskort og interne lagringsenheter. Hvis du vil
kontakte en Apple-autorisert serviceleverandør eller Apple for å bestille service,
kan du lese «Service, support og mer informasjon» på side 99. Hvis du installerer slike
enheter selv, kan du risikere å skade utstyret, og slike skader dekkes ikke av garantien.
Kontakt en Apple-autorisert forhandler eller en Apple-autorisert serviceleverandør
hvis du vil ha mer informasjon om dette eller andre garantispørsmål.

background image

39

Kapittel 3

Gjøre en god maskin enda bedre