Az Ethernet teljesítményének maximalizálása

background image

Az Ethernet teljesítményének maximalizálása

A számítógépének teljesítménye akkor a legjobb, ha az Ethernet-port, melyre az
csatlakozik, automatikus egyeztetésre (autonegotiate) van állítva. Kérje meg hálózati
adminisztrátorát ennek a beállításnak az ellenőrzésére.

background image

103

Fejezet 4

Probléma, bemutatom a megoldást

Megjegyzés: Ha a hálózatán kapcsolati problémákat tapasztal, győződjön meg róla,
hogy a hálózati elosztó automatikus egyeztetésre (autonegotiate) van állítva, ha
az lehetséges. Ha egy elosztó portja nem automatikus egyeztetésű, a számítógépe
észleli a megfelelő sebességet, de alapértelmezés szerint félduplex üzemmódra áll.
Ha az elosztó portja a link másik végén teljes duplex üzemmódra van konfigurálva,
nagyszámú késői esemény jelenhet meg a linken. Ha nem lehetséges automatikus
egyeztetésre állítani az elosztót, akkor állítsa az elosztó portját félduplexre. További
tudnivalókért tekintse meg az Ethernet-elosztóhoz mellékelt dokumentációt.