PCI Express-kártyák hozzáadása

background image

PCI Express-kártyák hozzáadása

Kibővítheti a Mac Pro számítógépének képességeit azáltal, hogy kártyákat telepít
a Peripheral Component Interconnect- (PCI) Express foglalatokba. A Mac Pro
számítógépében egy dupla szélességű PCI Express grafikus foglalat és három PCI
Express bővítőfoglalat található, ami összesen négy foglalatot jelent. Ezek a foglalatok
PCI Express grafikus kártyák és bővítőkártyák számára biztosítanak helyet.

A PCI Express-kártyákról

A Mac Pro számítógépe egy nagyteljesítményű PCI Express grafikus kártyával szerelve
kerül forgalomba, mely kártya tartalmazza a grafikus feldolgozóegységet (GPU), és
ezen találhatók a számítógép kijelzőportjai. A grafikus kártya az 1-es foglalatba van
telepítve.
Lehetősége van további PCI Express grafikus kártyák és bővítőkártyák telepítésére.
Egy kártya telepítése előtt ellenőrizze annak specifikációit, hogy biztos lehessen
benne, hogy az működni fog a Mac Pro számítógépével:

Az 1-es és 2-es foglalatok 16-szoros PCI Express 2.0 foglalatok

Az 3-as és 4-es foglalatok 4-szeres PCI Express 2.0 foglalatok

Mind a négy foglalat támogatja a 16 sávos kártyákat.

MEGJEGYZÉS:

A teljes maximális teljesítményfelhasználás az összesen négy PCI

Express-foglalat esetében nem lépheti túl a 300 wattot (W).

background image

77

Fejezet 3

Egy jó dolog még jobbá tétele

Egy PCI Express-kártya telepítéséhez:

1

Nyissa ki a Mac Pro számítógépét, és távolítsa el az oldalpanelt a(z) „A Mac Pro
számítógép kinyitása”, 39. oldalon látható utasításokat követve.

FIGYELMEZTETÉS:

A belső és a telepíteni kívánt alkatrészek sérülésének elkerülése

érdekében mindig kapcsolja ki, majd húzza ki a Mac Pro számítógépét. Ne tegyen
kísérletet elemek beszerelésére, miközben az be van dugva. Mielőtt megérintené
a belső alkatrészeket, tegye lehetővé, hogy a Mac Pro számítógépe lehűljön, mert
azok nagyon forrók lehetnek.

2

Csavarja ki a PCI-leszorítófedél rögzített csavarjait, és távolítsa el a leszorítófedelet.

Port takarófedele

PCI-leszorítófedél

3

Távolítsa el annak a portnak a takarófedelét, melybe a kártyát telepíteni tervezi.

background image

78

Fejezet 3

Egy jó dolog még jobbá tétele

4

Nyomja meg a PCI-csúszkán lévő gombot, és mozgassa balra a csúszkát, mely
elmozdítja a rögzítőlécet.

Gomb

Rögzítőléc

PCI-csúszka

5

Vegye ki az új kártyáját a sztatikus védőtasakjából, és tartsa azt a sarkainál fogva.
Ne érintse meg a kártya aranyozott csatlakozóit vagy egyéb alkatrészeit.

Ha teljes hosszúságú PCI-kártyát telepíts

Könnyebb lehet egy PCI-kártyát telepíteni akkor, ha eltávolítja a merevlemez-
meghajtókat és beépítőkereteket (lásd: 63. oldal), valamint kiemeli a szomszédos
kártyákat. Győződjön meg róla, hogy a kártya vége a megfelelő kártya-vezetősínbe
megy, mielőtt a kártyát a PCI-foglalatba illeszti, és végrehajtja annak beszerelését.

background image

79

Fejezet 3

Egy jó dolog még jobbá tétele

6

Illessze a kártya csatlakozóját a bővítőfoglalathoz, és nyomja a kártyát a foglalatba.

Horog a kártyán

Rögzítőléc

PCI Express-foglalat

PCI-csúszka

7

Finom, de határozott mozdulattal nyomja be a kártyát, amíg a csatlakozó teljesen
a helyére nem illeszkedik. Csak a kártya üres területeit nyomja, hogy elkerülje az
alkatrészeinek sérülését. Ne mozgassa a kártyát oldalirányban ide-oda, és ne erőltesse
azt. Ha ellenállást tapasztal, ellenőrizze, hogy a csatlakozó és a foglalat nem sérült-e meg,
vagy nincs-e útban valamilyen akadály, majd újból próbálja meg behelyezni a kártyát.

8

Finoman húzza meg a kártyát annak ellenőrzésére, hogy az megfelelően
csatlakoztatva lett-e. Ha az a helyén marad, és az aranyozott csatlakozói alig láthatók,
a kártya megfelelően csatlakozik.

9

Mozgassa jobbra a PCI-csúszkát a kártya rögzítéséhez.

background image

80

Fejezet 3

Egy jó dolog még jobbá tétele

10

Helyezze vissza a PCI-leszorítófedelet a pánt alá, és húzza meg a csavarokat a kártya
biztonságos rögzítéséhez.

MEGJEGYZÉS:

Ha eltávolít egy kártyát, és nem telepít helyette másikat, helyezze

a port takarófedelét az üres foglalat fölé, hogy megakadályozza az idegen
tárgyaknak a burkolat belsejébe jutását. Egy le nem fedett foglalat hatással
van a belső alkatrészeket hűtő légáramlásra, és meghibásodáshoz vezethet.

Pánt

PCI-leszorítófedél

11

Helyezze vissza az oldalpanelt a(z) 53. oldalon látható utasításokat követve.

MEGJEGYZÉS:

Az alkatrészek telepítését követően mindig helyezze vissza az

oldalpanelt. A Mac Pro számítógépe nem működik megfelelően, ha az oldalpanel
nincs a helyén.

background image

81

Fejezet 3

Egy jó dolog még jobbá tétele