Belső tárolóeszközök telepítése

background image

Belső tárolóeszközök telepítése

A Mac Pro számítógépében hat belső meghajtónak van elegendő hely: két
optikai meghajtó és négy merevlemez- vagy szilárdtest-meghajtó. A legtöbb
konfigurációban egyetlen meghajtó található az első meghajtófoglalatban,
és egy optikai meghajtó helyezkedik el a felső optikaimeghajtó-foglalatban.

Legfeljebb három 3,5 hüvelykes kábel nélküli Serial ATA- (SATA) merevlemez-
meghajtót telepíthet az üres meghajtófoglalatokba. A meghajtóknak az alábbi
specifikációknak kell megfelelniük:

Típus: SATA 3 Gb/s

Szélesség: 102 mm (3,9 hüvelyk)

Mélység: 147 mm (5,7 hüvelyk)

Magasság: 25,4 mm (1,0 hüvelyk)

Legfeljebb három 2,5 hüvelykes szilárdtest-meghajtót (SSD) telepíthet az üres
meghajtófoglalatokba. A meghajtóknak az alábbi specifikációknak kell megfelelniük:

Típus: SATA 3 Gb/s

Szélesség: 63,5 mm (2,5 hüvelyk)

A szilárdtest-meghajtók a 3,5 hüvelykes meghajtófoglalatokba való adatperekkel
kerülnek forgalomba.

A követelményekkel vagy a támogatott eszközökkel kapcsolatos további
tudnivalókért látogasson el egy hivatalos Apple-viszonteladóhoz vagy a
www.apple.com/store címen elérhető Apple Store áruházba, illetve a Mac Pro
támogatási webhelyére a www.apple.com/support/macpro címen.

background image

63

Fejezet 3

Egy jó dolog még jobbá tétele

SATA típusú merevlemez-meghajtók telepítése

A Mac Pro számítógépe legfeljebb négy belső, 1 hüvelyk magasságú, SATA típusú
merevlemez-meghajtónak a meghajtófoglalatokba történő beszerelésére biztosít
helyet. Ha a Mac Pro számítógépe egyetlen telepített meghajtóval kerül forgalomba,
az az első foglalatban található. A második, harmadik és negyedik meghajtófoglalatba
telepíthet meghajtókat.

Merevlemez-meghajtó telepítéséhez:

1

Nyissa ki a Mac Pro számítógépét, és távolítsa el az oldalpanelt a(z) „A Mac Pro
számítógép kinyitása”, 39. oldalon látható utasításokat követve.

2

Emelje fel a reteszt a merevlemezek beépítőkereteinek feloldásához.
Megjegyzés: Amikor a retesz lenti helyzetben van, a beépítőkeretek zárolva vannak
a meghajtófoglalatokban, és nem távolíthatók el onnan.

3

Húzza ki a merevlemez beépítőkeretét a meghajtófoglalatból.

background image

64

Fejezet 3

Egy jó dolog még jobbá tétele

Meghajtó-beépítőkeret

4

Helyezze a beépítőkeretet a merevlemez-meghajtóra úgy, hogy a csatlakozói hátul
legyenek.

background image

65

Fejezet 3

Egy jó dolog még jobbá tétele

5

A beépítőkeretben lévő négy csavar használatával rögzítse a merevlemez-meghajtót
a beépítőkerethez.

MEGJEGYZÉS:

A meghajtót az oldalainál fogva tartsa. A meghajtó sérülésének

elkerülése érdekében ne érintse meg a nyomtatott áramköri lapot.

Csatlakozók

background image

66

Fejezet 3

Egy jó dolog még jobbá tétele

6

Emelje fel a reteszt, és csúsztassa a beépítőkeretet a vezetősínek mentén a
meghajtófoglalatba addig, amíg az el nem éri a meghajtó csatlakozóját, és
bele nem illeszkedik a foglalatba.

Meghajtócsatlakozók

7

Helyezze vissza az oldalpanelt a(z) 53. oldalon látható utasításokat követve.

MEGJEGYZÉS:

Az alkatrészek telepítését követően mindig helyezze vissza az

oldalpanelt. A Mac Pro számítógépe nem működik megfelelően, ha az oldalpanel
nincs a helyén.

background image

67

Fejezet 3

Egy jó dolog még jobbá tétele

Szilárdtest-meghajtó telepítéséhez:

A Mac Pro számítógépe legfeljebb négy belső, 2,5 hüvelykes szilárdtest-meghajtónak a
meghajtófoglalatokba történő beszerelésére biztosít helyet. Ha a Mac Pro számítógépe
egyetlen telepített meghajtóval kerül forgalomba, az az első foglalatban található.
A második, harmadik és negyedik meghajtófoglalatba telepíthet meghajtókat.
Szilárdtest-meghajtó telepítéséhez:

1

Nyissa ki a Mac Pro számítógépét, és távolítsa el az oldalpanelt a(z) „A Mac Pro
számítógép kinyitása”, 39. oldalon látható utasításokat követve.

2

Emelje fel a reteszt a merevlemezek beépítőkereteinek feloldásához.
Megjegyzés: Amikor a retesz lenti helyzetben van, a beépítőkeretek zárolva vannak
a meghajtófoglalatokban, és nem távolíthatók el onnan.

3

Húzza ki a merevlemez beépítőkeretét a meghajtófoglalatból.

Meghajtó-beépítőkeret

background image

68

Fejezet 3

Egy jó dolog még jobbá tétele

4

Távolítsa el a két csavart a meghajtókeretből az ábrán látható módon. Az SSD-
adaptert a kerethez a két csavarral fogja rögzíteni. Tegye biztos helyre a két
eltávolított csavart.

Csatlakozók

Horgok

Csavarok

Nem használt csavarok (2)

5

Helyezze a beépítőkeretet az SSD-adatperre úgy, hogy a csatlakozói hátul legyenek,
ahogyan az ábrán is látható. Helyezze az adapter tetején lévő két horgot a keret
nyílásaiba. Rögzítse a két csavart a beépítőkerethez, hogy az SSD-meghajtót a
beépítőkerethez tudja rögzíteni.

background image

69

Fejezet 3

Egy jó dolog még jobbá tétele

6

Emelje fel a reteszt, és csúsztassa a beépítőkeretet a vezetősínek mentén a
meghajtófoglalatba addig, amíg az el nem éri a meghajtó csatlakozóját, és bele nem
illeszkedik a foglalatba.

Meghajtócsatlakozók

7

Helyezze vissza az oldalpanelt a(z) 53. oldalon látható utasításokat követve.

MEGJEGYZÉS:

Az alkatrészek telepítését követően mindig helyezze vissza az

oldalpanelt. A Mac Pro számítógépe nem működik megfelelően, ha az oldalpanel
nincs a helyén.

background image

70

Fejezet 3

Egy jó dolog még jobbá tétele

Az optikai meghajtó cseréje

A Mac Pro számítógépe az optikaimeghajtó-foglalatokba telepített egy vagy két
SuperDrive meghajtóval kerül forgalomba. Kövesse ezeket az utasításokat az optikai
meghajtójának kicseréléséhez.

Megjegyzés: Lépjen kapcsolatba a meghajtó gyártójával, vagy látogasson el a gyártó
webhelyére annak megállapítására, hogy a meghajtója kábeles kiválasztási (cable
select) módba van-e állítva. A meghajtó telepítése előtt állítsa a "cable select" módba,
ha a gyártó ezt még nem tette meg.

Az optikai meghajtó kicseréléséhez:

1

Nyissa ki a Mac Pro számítógépét, és távolítsa el az oldalpanelt a(z) „A Mac Pro
számítógép kinyitása”, 39. oldalon látható utasításokat követve.

2

Emelje fel a reteszt az optikai lemezek beépítőkereteinek kioldásához.
Amikor a retesz lenti helyzetben van, a meghajtók és beépítőkeretek zárolva vannak
a meghajtófoglalatokban, és nem távolíthatók el onnan.

background image

71

Fejezet 3

Egy jó dolog még jobbá tétele

3

Félig húzza ki a beépítőkeretet az optikai meghajtó foglalatából.

background image

72

Fejezet 3

Egy jó dolog még jobbá tétele

4

Csatlakoztassa le a kábelt az optikai meghajtóról, és távolítsa el a beépítőkeretet az
optikai meghajtó foglalatából.

MEGJEGYZÉS:

Amikor optikai meghajtókat telepít vagy cserél, használja a Mac Pro

számítógépéhez mellékelt eredeti Apple kábeleket.

background image

73

Fejezet 3

Egy jó dolog még jobbá tétele

5

Távolítsa el az optikai meghajtót a beépítőkeretről a négy rögzítőcsavar kicsavarásával.

6

Az eredeti optikai meghajtó négy csavarjának használatával szerelje fel a
cseremeghajtót a beépítőkeretre.

background image

74

Fejezet 3

Egy jó dolog még jobbá tétele

7

Csúsztassa be félig az optikai meghajtót és a keretet a vezetősínek mentén az
optikaimeghajtó-foglalatba.

8

Csatlakoztassa a kábelt az optikai meghajtó hátuljára.

Kábel középső
csatlakozója

Kábel végcsatlakozója

background image

75

Fejezet 3

Egy jó dolog még jobbá tétele

9

Emelje fel a reteszt, majd csúsztassa az optikai meghajtó beépítőkeretét a
meghajtófoglalatba, miközben a helyére nyomja azt.

10

Helyezze vissza az oldalpanelt a(z) 53. oldalon látható utasításokat követve.

MEGJEGYZÉS:

Az alkatrészek telepítését követően mindig helyezze vissza az

oldalpanelt. A Mac Pro számítógépe nem működik megfelelően, ha az oldalpanel
nincs a helyén.

background image

76

Fejezet 3

Egy jó dolog még jobbá tétele