A Mac Pro számítógép kinyitása

background image

A Mac Pro számítógép kinyitása

1

Mielőtt kinyitná a Mac Pro számítógépét, kapcsolja ki azt az Apple () > Kikapcsolás
menüelem kiválasztásával.

MEGJEGYZÉS:

Mindig kapcsolja ki a Mac Pro számítógépét, mielőtt kinyitná azt,

hogy elkerülje a belső alkatrészeinek vagy a telepíteni kívánt alkatrészek sérülését.
Ne nyissa ki a Mac Pro számítógépét, és ne tegyen kísérletet elemeknek az abba
történő beszerelésével, miközben az be van kapcsolva.

2

Várjon 5–10 percig, hogy lehetővé tegye a Mac Pro számítógépében lévő belső
alkatrészek lehűlését.

FIGYELMEZTETÉS:

Mielőtt megérintené a belső alkatrészeket, tegye lehetővé,

hogy a Mac Pro számítógépe lehűljön, mert azok nagyon forrók lehetnek.

background image

40

Fejezet 3

Egy jó dolog még jobbá tétele

3

A sztatikus elektromosság kisütéséhez érintse meg a Mac Pro számítógépének külső
felületét.

MEGJEGYZÉS:

Mindig süsse ki a sztatikus feltöltöttséget, mielőtt megérinti a

Mac Pro számítógépének belsejében lévő alkatrészeket, vagy elemeket szerelne be
abba. A sztatikus feltöltődés elkerülésére addig ne sétáljon a helyiségben, amíg be
nem fejezi a kártyák, a memória vagy a belső tárolóeszközök beszerelését, és vissza
nem helyezi az oldalpanelt.

A sztatikus elektromosság
kisütéséhez érintse meg a
fémházat.

background image

41

Fejezet 3

Egy jó dolog még jobbá tétele

4

Húzza ki az összes kábelt (beleértve a tápkábelt is) az Mac Pro számítógépéből.

FIGYELMEZTETÉS:

A belső és a telepíteni kívánt alkatrészek sérülésének elkerülése

érdekében mindig húzza ki a Mac Pro számítógépét. Ne tegyen kísérletet elemek
beszerelésére, miközben az be van dugva.

5

Fogja meg az oldalpanelt, és emelje fel a hátoldalon lévő reteszt.

background image

42

Fejezet 3

Egy jó dolog még jobbá tétele

6

Távolítsa el úgy az oldalpanelt, hogy annak felső élét eltávolítja a Mac Pro
számítógépétől, majd felemeli azt.

Fontos:

Az oldalpanel eltávolításakor biztos kézzel tartsa azt.

background image

43

Fejezet 3

Egy jó dolog még jobbá tétele