Yleisiä kunnossapito-ohjeita

background image

Yleisiä kunnossapito-ohjeita

Jos puhtaalla liinalla pyyhkiminen ei riitä tietokoneen tai näytön puhdistamiseen, toimi
seuraavasti:

1

Sammuta tietokone ja näyttö.

2

Irrota tietokoneen virtajohto pistorasiasta. Jos näyttö on erikseen kytketty pistorasiaan,
irrota myös sen johto.

3

Irrota näyttökaapeli tietokoneesta.

4

Puhdista näyttöruutu pehmeällä, nukkaamattomalla paperilla tai kankaalla, joka on
kostutettu mietoon saippuaveteen.

VAROITUS:

Älä ruiskuta nestettä suoraan näyttöruudulle. Neste saattaa valua näytön

sisään ja aiheuttaa sähköiskun.

background image

118

Luku 6

Sokerina pohjalla

5

Pyyhi tietokoneen tai näytön kotelon pinnat varovasti puhtaalla, vedellä kostutetulla liinalla.

HUOMAA:

Älä käytä aerosolisuihkeita, liuottimia tai hankausaineita, sillä ne saattavat

vahingoittaa tietokoneen pintaa.

Optisen aseman suojaaminen

Pidä optinen asema toimintakunnossa seuraavien ohjeiden avulla:

Laita tietokone sellaiseen paikkaan, että aseman kelkka ei osu mihinkään auetessaan.

Sulje asema, kun se ei ole käytössä.

Älä laita mitään avoinna olevan kelkan päälle.

Älä kosketa optisen aseman linssiä sormin. Älä pyyhi linssiä paperipyyhkeellä tai
muulla hankaavalla liinalla. Jos sinun on pyyhittävä linssi, hanki puhdistusaine Applen
valtuuttamasta huoltopalvelusta.

Pidä tietokone poissa kaikkien kosteudenlähteiden lähettyviltä.

Optisen aseman laser-tiedot

Huollata optinen asema turvallisuuden vuoksi vain Applen valtuuttamalla
palveluntarjoajalla.

VAROITUS:

Muiden kuin laitteen käyttöoppaassa esitettyjen säätöjen tai toimintojen

suorittaminen saattaa aiheuttaa altistumisen haitalliselle säteilylle. Tietokoneen
optisessa levyasemassa oleva laserlaite on turvallinen normaalikäytössä, mutta voi
aiheuttaa silmävaurioita, jos laitteisto puretaan.

background image

119

Luku 6

Sokerina pohjalla

Tietoja Applen Magic Mouse -hiiren luokan 1 laserista

Applen Magic Mouse on luokan 1 lasertuote noudattaen standardeja IEC 60825-1 A1 A2 ja
21 CFR 1040.10 ja 1040.11 lukuun ottamatta poikkeuksia, jotka ovat laserhuomautuksen nro
50 (Laser Notice No. 50, 26. heinäkuuta 2001) mukaisia.

VAROITUS:

Tämän laitteen muokkaamisesta voi aiheutua vaarallinen altistus

säteilylle. Laitteen huolto on turvallisinta jättää Applen valtuuttaman huoltoliikkeen
tehtäväksi.

Luokan 1 laser on turvallinen kohtuullisesti odotettavissa olevissa olosuhteissa, kuten
vaatimukset määritelty standardeissa IEC 60825-1 ja 21 CFR 1040. On kuitenkin suositeltavaa,
että lasersädettä ei suunnata kenenkään silmiin.

Näytön hoitotoimet

Näyttö pidetään hyvässä kunnossa seuraavasti:

Älä paina sormeasi näytön ruudulle.

Älä kirjoita ruudulle tai osoita ruutua millään terävällä esineellä.

Jos tietokonetta ei käytetä vähintään yhteen päivään, sammuta tietokone, ja jos näytössä
on virtapainike, sammuta näyttö. Voit myös käyttää Energiansäästäjää.

background image

120

Luku 6

Sokerina pohjalla