Tärkeitä turvallisuustietoja

background image

Tärkeitä turvallisuustietoja

VAROITUS:

Näiden turvallisuusohjeiden laiminlyöminen saattaa aiheuttaa tulipalon,

sähköiskun tai muun vahingon tai vamman.

Ainoa tapa katkaista virta kokonaan Mac Prosta on irrottaa virtajohto pistorasiasta.
Näytön virta katkaistaan kokonaan irrottamalla näytön virtajohto tietokoneesta tai
pistorasiasta. Varmista, että ainakin toinen pää laitteen virtajohdoista on helposti
saatavilla, jotta virta voidaan tarvittaessa helposti katkaista tietokoneesta ja näytöstä.

Noudata aina seuraavia varotoimia.
Irrota virtajohto tietokoneesta tai näytöstä (vedä pistokkeesta, älä johdosta) ja irrota
puhelinkaapeli, mikäli:

virtajohto on rispaantunut tai johto tai pistoke on muuten vahingoittunut

tietokoneen päälle kaatuu nestettä

tietokone tai näyttö ovat olleet sateessa tai muuten erittäin kosteassa paikassa

tietokone tai näyttö on pudonnut tai kotelo on muuten vahingoittunut

background image

117

Luku 6

Sokerina pohjalla

epäilet tietokoneen tai näytön tarvitsevan huoltoa tai korjausta

haluat puhdistaa tietokoneen tai näytön kotelon tai näyttöpinnan.

Jos aiot varastoida tietokoneen pidemmäksi aikaa, poista paristo.

Kun haluat tilata huollon tai esittää siihen liittyviä kysymyksiä, ota yhteyttä Applen
valtuuttamaan huoltopalveluun tai Appleen. Katso ”Lisätiedot, huolto ja tuki” sivulla 99.