Apple ja ympäristö

background image

Apple ja ympäristö

Apple Inc. tiedostaa vastuunsa tuotteidensa ja toimintojensa ympäristövaikutusten
pitämisestä mahdollisimman vähäisinä.

Lisätietoja löytyy osoitteesta:

www.apple.com/fi/environment