Sokerina pohjalla

background image

Sokerina pohjalla

6

background image

116

Luku 6

Sokerina pohjalla

Tässä luvussa on tärkeitä tietoja turvallisuudesta, huollosta sekä ergonomiasta, jotka on
hyvä ottaa huomioon Mac Prota ja näyttöä käytettäessä.

Oman ja laitteiston turvallisuuden ja mukavan työskentelyn varmistamiseksi noudata
näitä Mac Pron käsittelyä ja puhdistamista koskevia sääntöjä. Pidä nämä ohjeet itsesi ja
muiden tietokoneen käyttäjien saatavilla.

HUOMAA:

Tietokoneen virheellinen säilytys tai käyttö voi mitätöidä valmistajan takuun.