Mac Pron laittaminen nukkumaan tai sammuttaminen

background image

Mac Pron laittaminen nukkumaan tai sammuttaminen

Kun lopetat Mac Pron käytön, voit laittaa sen nukkumaan tai sammuttaa sen.

Mac Pron laittaminen nukkumaan

Jos Mac Pro on käyttämättömänä vain vähän aikaa, laita se nukkumaan. Kun Mac Pro
on nukkumassa, näyttö on pimeänä. Mac Pro voidaan herättää nukkumistilasta
nopeasti ilman, että sen käynnistymistä täytyy odotella.

Mac Pro voidaan laittaa nopeasti nukkumaan jollakin seuraavista tavoista:

Valitse valikkoriviltä Omenavalikko () > Mene nukkumaan.

Paina Mac Pron etupaneelissa olevaa käynnistyspainiketta (®).

Paina Ctrl- ja levynpoistonäppäimiä ja osoita näytölle tulevassa valintaikkunassa Nuku.

Valitse Omenavalikko () > Järjestelmäasetukset, osoita Energiansäästäjä ja aseta
nukkumisajastin.

Mac Pro voidaan herättää jollakin seuraavista tavoista:

Paina jotain näppäimistön näppäintä.

Paina hiiren painiketta.

Paina Mac Pron etupaneelissa olevaa käynnistyspainiketta (®).

Kun Mac Pro herää, ohjelmat, dokumentit ja tietokoneen asetukset ovat samassa tilassa
kuin tietokoneen mennessä nukkumaan.

background image

22

Luku 1

Paikoillanne, valmiina, käyttöönotto

Mac Pron sammuttaminen

Jos et aio käyttää Mac Prota pitkään aikaan, sammuta se.

Mac Pro voidaan sammuttaa jollakin seuraavista tavoista:

Valitse Omenavalikko () > Sammuta.

Paina Ctrl- ja levynpoistonäppäimiä ja osoita näytölle tulevassa valintaikkunassa Sammuta.

HUOMAA:

Älä sammuta Mac Prota jatkojohdon virtakytkimestä tai irrottamalla

Mac Pron virtapistoketta (paitsi jos Mac Pron sammuttaminen ei onnistu millään
muulla tavalla). Tiedostot ja käyttöjärjestelmä saattavat vioittua, jos Mac Prota ei
sammuteta asianmukaisesti.

HUOMAA:

Sammuta Mac Pro ennen sen siirtämistä. Tietokoneen siirtäminen

kovalevyn vielä pyöriessä voi vahingoittaa kovalevyä ja johtaa tiedostojen
katoamiseen tai siihen, ettei tietokonetta voida käynnistää kovalevyltä.

background image

Ohjekeskus

portit

www.apple.com/fi/macpro