Ongelmat Wi-Fi-yhteydessä

background image

Ongelmat Wi-Fi-yhteydessä

Jos sinulla on ongelmia Wi-Fi-yhteyden kanssa:

Varmista, että olet tehnyt ohjelmiston asetukset tukiaseman mukana tulleiden
ohjeiden mukaan.

Varmista, että tietokone tai verkko, johon yritetään ottaa yhteys, on toiminnassa ja
että siihen voidaan ottaa langaton yhteys.

background image

93

Luku 4

Ongelma ja sen ratkaisu

Varmista, että Mac Pro on enintään antennin kantomatkan päässä toisesta tietokoneesta
tai verkon tukiasemasta. Lähellä olevat sähkölaitteet tai metallirakenteet voivat häiritä
langatonta tietoliikennettä ja lyhentää kantomatkaa. Signaalin laatu saattaa parantua,
jos tietokone sijoitetaan toiseen paikkaan tai sitä käännetään.

Varmista, että sivupaneeli on kiinni (seuraa ohjeita kohdassa sivu 80) ja että PCI- porttien
peitelevyt ovat paikoillaan (katso”PCI Express -korttien lisääminen” sivulla 74). Antennin
vastaanotto heikkenee, kun Mac Pro ei ole kunnolla suljettu.

Tarkista Wi-Fi-signaalin voimakkuus. Valikkorivin Wi-Fi-tilakuvakkeessa (Z) on
enimmillään neljä palkkia.

Lisätietoja Wi-Fi-yhteydestä saat valitsemalla Ohje > Ohjekeskus ja etsimällä hakusanalla
”Wi-Fi”. Katso myös lisätietoja langattoman laitteen mukana tulleista ohjeista.