Ongelmat Mac Pron kanssa

background image

Ongelmat Mac Pron kanssa

Jos Mac Pro ei reagoi tai käynnisty, levy ei tule ulos asemasta tai merkkivalo vilkkuu,
kokeile seuraavia ratkaisuja.

Jos tietokone ei vastaa tai osoitin ei liiku
Varmista ensin näppäimistön liitäntä irrottamalla liitin ja liittämällä se sitten takaisin ja
tarkistamalla, että se on tukevasti paikoillaan. Varmista, että Applen Magic Mouse -hiiri
on päällä ja että paristoissa tai akuissa on virtaa. (Katso ”Applen Magic Mouse -hiiren
paristojen tai akkujen vaihtaminen” sivulla 98.) Yritä sitten kumota tietokoneen nykyinen
toiminto.

Paina Komento- (x) ja Q-näppäimiä samanaikaisesti keskeyttääksesi nykyisen ohjelman.

Paina Komento- (x) ja pistenäppäimiä samanaikaisesti. Jos näkyviin tulee valintaikkuna,
osoita Kumoa.

Valitse Omenavalikko () > Pakota lopettamaan ja valitse ohjelma, jonka haluat
lopettaa. Voit pakottaa ohjelman lopettamaan myös painamalla Esc-, Optio- ja
Komento (x) -näppäimiä samanaikaisesti. Käynnistä Mac Pro uudelleen valitsemalla
Omenavalikko () > Käynnistä uudelleen, jotta voit olla varma, että ongelma
on poistunut kokonaan. Voit suorittaa uudelleenkäynnistyksen myös painamalla
käynnistyspainiketta (®) noin 5 tai 6 sekuntia, kunnes Mac Pro sammuu. Paina sitten
käynnistyspainiketta (®) uudelleen, että Mac Pro käynnistyy.

Jos ongelma toistuu tiettyä ohjelmaa käytettäessä, tarkista ohjelman valmistajalta, onko
ohjelma yhteensopiva tietokoneesi kanssa.

Jos ongelma toistuu usein, käyttöjärjestelmä on ehkä asennettava uudelleen (katso
”Mac OS X -ohjelmiston korjaaminen, palauttaminen tai uudelleenasentaminen”
sivulla 86).

background image

84

Luku 4

Ongelma ja sen ratkaisu

Jos tietokone ei mene päälle tai käynnisty

Varmista, että virtajohto on kytketty toimivaan virtalähteeseen. Virtajohdon liittimen on
oltavat kokonaan tietokoneen virtaliitännässä ja tukevasti paikallaan.

Käynnistä tietokone uudelleen painaen samalla Komento-näppäintä (x) ja
R-näppäintä. Kun Mac OS X -lisäohjelmat -osio tulee näkyviin, valitse, korjataanko levy,
palautetaanko ohjelmisto vai asennetaanko Mac OS X ja Apple-ohjelmat uudelleen.
Jos haluat lisätietoja, katso ”Mac OS X -ohjelmiston korjaaminen, palauttaminen tai
uudelleenasentaminen” sivulla 86.

Jos tietokone ei edelleenkään käynnisty, yritä PRAM-muistin nollaamista. Käynnistä
tietokone ja pidä välittömästi Komento- (x), Optio-, P- ja R-näppäimiä painettuina,
kunnes kuulet käynnistysäänen toisen kerran. Vapauta näppäimet. PRAM palautetaan
oletusarvoon ja kelloasetukset on ehkä tehtävä uudelleen.

Jos tietokone ei käynnisty PRAM-muistin nollaamisen jälkeen, käynnistä se
uudelleen pitäen Optio-näppäintä painettuna, jotta voit valita käynnistyksessä
käytettävän levyn.

Jos tämä ei auta, käynnistä tietokone uudelleen pitäen Vaihto-näppäintä
painettuna.

Jos levyä ei voi poistaa asemasta
Jokin levyllä oleva tiedosto saattaa olla käytössä. Lopeta avoinna olevat ohjelmat ja
yritä uudelleen.

Jos tämä ei auta, valitse Omenavalikko () > Käynnistä uudelleen ja pidä painettuna
joko hiiren painiketta tai Apple-näppäimistön levynpoistonäppäintä (C).

Jos ongelma ei ratkea:

1

Sammuta tietokone ja poista sivupaneeli (katso ohjeet kohdassa sivu 39).

background image

85

Luku 4

Ongelma ja sen ratkaisu

2

Vedä optinen asema ulos asemapaikasta (katso ”Optisen aseman vaihtaminen” sivulla 68).

3

Työnnä suoristetun paperiliittimen pää varovasti optisen aseman etupuolella olevaan
pieneen reikään.

4

Paina kunnes kelkka avautuu, poista levy asemasta ja sulje kelkka työntämällä sitä.

5

Aseta optinen asema takaisin tietokoneeseen ja sulje sivupaneeli (katso ”Optisen
aseman vaihtaminen” sivulla 68).

Jos merkkivalo vilkkuu ja tietokone ei käynnisty

Jos äskettäin on asennettu muistia, PCI-laajennuskortti tai muu sisäinen osa, varmista,
että se on asennettu oikein ja että se on tietokoneen kanssa yhteensopiva. Kokeile,
käynnistyykö tietokone, jos asennettu osa poistetaan.

Jos merkkivalo vilkkuu yhä, yritä selvittää ongelma katsomalla miten se vilkkuu:

Yksi lyhyt välähdys, jonka jälkeen valo on pitkään pois päältä: Ei sopivaa muistia.

Kolme lyhyttä välähdystä, joiden jälkeen valo on pitkään pois päältä: Muisti on rikki.