Applen Magic Mouse -hiiren paristojen tai akkujen vaihtaminen

background image

Applen Magic Mouse -hiiren paristojen tai akkujen

vaihtaminen

Applen Magic Mouse -hiiressä on valmiina kaksi paristoa. Voit vaihtaa niiden tilalle
alkali- tai litium-AA-paristot tai AA-akut.

Pidä paristolokeron kansi ja paristot ja akut poissa pienten lasten ulottuvilta.

VAROITUS:

Kun vaihdat paristot tai akut, vaihda molemmat kerralla. Älä käytä

yhdessä uusia ja vanhoja paristoja tai akkuja äläkä erityyppisiä paristoja ja akkuja
(älä esimerkiksi käytä yhdessä alkali- ja litiumparistoja). Älä avaa tai puhko paristoja
tai akkuja, asenna niitä väärin päin tai altista niitä tulelle, korkeille lämpötiloille tai
kastumiselle. Pidä paristot ja akut poissa lasten ulottuvilta.

Applen Magic Mouse -hiiren paristojen tai akkujen vaihtaminen:

1

Kytke hiiri pois päältä liu'uttamalla sen pohjassa olevaa virtakytkintä.

2

Liu'uta salpa alas ja poista paristolokeron kansi.

Paristot tai akut

Salpa

3

Laita paristot tai akut sisään positiivinen (+) napa ylöspäin kuten yllä olevassa kuvassa.

background image

99

Luku 4

Ongelma ja sen ratkaisu

4

Laita kansi takaisin paikalleen ja laita hiiri päälle.
Applen Magic Mouse -hiirtä on ehkä painettava kerran, jotta se muodostaa uudelleen
yhteyden Mac Pron kanssa.

Voit tarkistaa paristojen tai akkujen tilan liu'uttamalla virtakytkimen asentoon, jossa
hiiri on päällä. Jos merkkivalo ei syty, paristot tai akut on ehkä vaihdettava. Voit
tarkistaa paristojen tai akkujen varauksen Hiiri-asetuksissa. Valitse Omenavalikko () >
Järjestelmäasetukset ja osoita Hiiri. Varaustila näkyy vasemmassa alakulmassa.