Sisäisen varmistuspariston vaihtaminen

background image

Sisäisen varmistuspariston vaihtaminen

Mac Pro käyttää BR 2032 -litiumkolikkoparistoa, joka säilyttää asetukset, kuten
päivämäärän ja kellonajan, kun Mac Pro on sammutettuna. Jos huomaat satunnaisia
ongelmia Mac Pron käynnistymisessä tai muutoksia päivä- ja aika-asetuksissa, vaihda
paristo uuteen.

Tärkeää:

Vanhaa paristoa hävitettäessä on noudatettava paikallisia

ympäristömääräyksiä.

Pariston vaihtaminen:

1

Avaa Mac Pro ja poista sivupaneeli seuraten ohjeita kohdassa ”Mac Pron avaaminen”
sivulla 39.

2

Poista sellaiset PCI Express -kortit, jotka estävät pääsyn paristopaikkaan. Ohjeita
annetaan kohdassa ”PCI Express -korttien lisääminen” sivulla 74.

3

Poista vanha paristo pidikkeestä.

VAROITUS:

Pariston asentaminen väärinpäin saattaa aiheuttaa räjähdyksen. Käytä

ainoastaan samanlaista tai alkuperäisen valmistajan suosittelemaa korvaavaa
paristotyyppiä.

background image

80

Luku 3

Hyvän tekeminen paremmaksi

4

Laita uusi paristo pidikkeeseen positiivinen puoli (+) ulospäin.

5

Laita poistamasi PCI Express -kortit takaisin paikoilleen (katso ”PCI Express -korttien
lisääminen” sivulla 74).

6

Aseta sivupaneeli takaisin paikalleen ja kiinnitä se painamalla salpaa alaspäin.

background image

Ohjekeskus

ohje

www.apple.com/fi/support