PCI Express -korttien lisääminen

background image

PCI Express -korttien lisääminen

Voit laajentaa Mac Pron ominaisuuksia asentamalla kortteja PCI Express -paikkoihin.
Mac Prossa on yksi tuplaleveä PCI Express -grafiikkapaikka ja kolme PCI Express
-laajennuspaikkaa eli yhteensä neljä paikkaa. Näihin paikkoihin voidaan asentaa PCI
Express -näytönohjaimia ja laajennuskortteja.

Tietoja PCI Express -korteista

Mac Prossa on tehokas PCI Express -näytönohjain, joka sisältää grafiikkaprosessorin ja
tarjoaa tietokoneen näyttöportit. Näytönohjain on asennettu paikkaan 1.
Voit asentaa lisää PCI Express -näytönohjaimia ja laajennuskortteja. Tarkista kortin
tiedot ennen sen asentamista varmistaaksesi, että se toimii Mac Pron kanssa.

Paikat 1 ja 2 ovat x16 PCI Express 2.0 -paikkoja

Paikat 3 ja 4 ovat x4 PCI Express 2.0 -paikkoja

Kaikki neljä paikkaa tukevat 16-kaistaisia kortteja

HUOMAA:

Kaikkien neljän PCI Express -paikan tehontarve ei saa ylittää yhteensä

300 wattia.

background image

75

Luku 3

Hyvän tekeminen paremmaksi

PCI Express -kortin asentaminen:

1

Avaa Mac Pro ja poista sivupaneeli seuraten ohjeita kohdassa ”Mac Pron avaaminen”
sivulla 39.

VAROITUS:

Sammuta aina Mac Pro ja irrota sen virtajohto, jotta tietokoneen sisäiset

osat tai uudet asennettavat osat eivät vahingoittuisi. Älä yritä asentaa mitään
tietokoneen ollessa liitettynä pistorasiaan. Anna Mac Pron jäähtyä 5 - 10 minuuttia
ennen kuin kosket sisäisiin osiin, sillä ne voivat olla hyvin kuumia.

2

Irrota PCI-kiinnikkeen kiinnitysruuvit ja poista kiinnike.

Laajennuspaikan
peitelevy

PCI-kiinnike

3

Poista sen laajennuspaikan peitelevy, johon aiot asentaa kortin.

background image

76

Luku 3

Hyvän tekeminen paremmaksi

4

Paina PCI-liukukappaleen painiketta ja siirrä liukukappale vasemmalle, jolloin tukipalkki
liikkuu.

Painike

Tukipalkki

PCI-liukukappale

5

Poista uusi kortti antistaattisesta pussista ja pidä siitä kiinni sen kulmista. Älä kosketa
kultaisia liittimiä tai kortin komponentteja.

Jos asennat täyspitkän PCI-kortin

PCI-kortin asentaminen saattaa olla helpompaa, jos poistat kovalevyt ja kelkat (katso
sivu 62) ja poistat viereiset kortit. Varmista, että kortin pää menee kortinohjaimeen,
ennen kuin tasaat kortin PCI-paikan kanssa ja asennat sen.

background image

77

Luku 3

Hyvän tekeminen paremmaksi

6

Kohdista kortin liittimet laajennuspaikan kanssa ja paina kortti paikkaan.

Kortin koukku

Tukipalkki

PCI Express -paikka

PCI-liukukappale

7

Paina korttia varovaisesti mutta päättäväisesti kunnes liitin on kunnolla paikallaan.
Paina korttia vain tyhjistä kohdista, jotta et vahingoita sen komponentteja. Älä keinuta
korttia puolelta toiselle äläkä pakota sitä paikalleen. Jos kortti ei mene paikalleen,
tarkista, että liitin tai laajennuspaikka ei ole vahingoittunut tai tukkiutunut, ja yritä
kortin asentamista uudelleen.

8

Vedä korttia kevyesti varmistaaksesi, että se on kunnolla paikoillaan. Jos kortti pysyy
paikallaan ja sen kullatut liittimet ovat miltei näkymättömissä, kortti on asennettu.

9

Kiinnitä kortti paikalleen siirtämällä PCI-liukukappale oikealle.

background image

78

Luku 3

Hyvän tekeminen paremmaksi

10

Laita PCI-kiinnike takaisin pidikkeen alle ja kiinnitä kortti kiristämällä ruuvit.

HUOMAA:

Jos poistat kortin, mutta et asenna toista sen tilalle, laita tyhjän

laajennuspaikan kohdalle peitelevy, jotta paikkaan ei joutuisi sinne kuulumattomia
esineitä. Suojaamaton paikka vaikuttaa sisäisiä osia viilentävään ilmankiertoon ja voi
vahingoittaa tietokonetta.

Pidike

PCI-kiinnike

11

Aseta sivupaneeli paikalleen seuraten ohjeita kohdassa sivu 52.

HUOMAA:

Kiinnitä sivupaneeli aina paikalleen komponenttien asentamisen jälkeen.

Mac Pro ei toimi kunnolla, jos sivupaneeli ei ole paikallaan.

background image

79

Luku 3

Hyvän tekeminen paremmaksi